Pressto.

Nagłowek strony

Article 162 of the Polish Civil Procedure Code – application, functions and its role in the civil process

Sławomir Marciniak

DOI: https://doi.org/10.14746/ppuam.2013.2.06

Abstrakt


The paper aims to analyse article 162 of the Polish Civil Procedure Code. Pursuant to the article mentioned, parties are not only allowed but also obliged to notify the court of all procedural errors it has made. The purpose of this legal institution is to hasten and organize civil procedure. This paper illustrates the history of subject regulation. Subsequently,it focuses on the application and role of article 162 of the Polish Civil Procedure Code in current civil procedure. After analysing those matters, the conclusion is presented that the regulation provided by article 162 is inappropriate to the correct shaping of current civil procedure. The instant removal of all procedural errors that the court makes is essential to appropriate procedure in many ways.

Słowa kluczowe


civil procedure; article 162 of the Polish Civil Procedure Code; procedural errors

Pełny tekst:

Bibliografia


P. Osowy, Uchybienie procesowe sądu (uwagi na temat aktualności i przydatności art. 162 k.p.c.), „Przegląd Sądowy”, nr 7-8, 2005.

B. Bladowski, Zastrzeżenia stron wnoszone do protokołu rozprawy, „Nowe Prawo”, nr 3, 1981.

E. Obara, Zastrzeżenia wnoszone do protokołu posiedzenia, „Przegląd Sądowy”, nr 1, 2008.

K. Weitz, O znaczeniu zastrzeżeń stron zgłaszanych do protokołu rozprawy na podstawie art. 162 k.p.c., „Palestra” nr 1-2, 2006.

T. Ereciński, Apelacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010, s. 46.

W. Siedlecki, Wstęp, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. Z. Resich, W. Siedlecki 1969, tom I

K. Kołakowski, komentarz do art. 162 k.p.c., [w:] Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, red. K. Kołakowski,

K. Knoppek, Rozprawa w postępowaniu cywilnym, „Palestra”, nr 12, 1973.

A. Zieliński, Komentarz do art. 162 k.p.c., [w:] Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, red. A. Zieliński, 2010.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 92 PDF - 873

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.