The adversarial principle, the evolution and current shape of civil procedure – outline of subject matter
PDF (Język Polski)

Keywords

civil procedure
adversarial principle
main principles of civil procedure

How to Cite

Marciniak, S. (2013). The adversarial principle, the evolution and current shape of civil procedure – outline of subject matter. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 2, 97–111. https://doi.org/10.14746/ppuam.2013.2.07

Abstract

The adversarial principle has a long tradition in Polish civil procedure. It was one of the main principles under the Polish Civil Procedure Code of 1930. Later on, the change of the state system to socialism brought significant modifications to the shape of the subject principle. Due to the different bases of socialist civil procedure, the adversarial principle was almost completely forgotten. It was later resurrected, with another change of state system. The contemporary lawmaker is much interested in shaping the adversarial principle in the right way. The latest amendments to the Polish Civil Procedure Code of 1964 were focused on creating the proper bases for the functioning of the courts and for proper regulations regarding parties remaining active throughout the process. The presented analysis leads to the conclusion that the adversarial principle is, and always has been, of very high importance to civil procedure.
https://doi.org/10.14746/ppuam.2013.2.07
PDF (Język Polski)

References

S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, 2005.

J. Gudowski, O kilku naczelnych zasadach procesu cywilnego – wczoraj, dziś, jutro, [w:] Prawo prywatne czasu przemian, księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, red. A. Nowicka, 2005.

J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2010.

A. Okolski, Forma kontradyktoryjna w ustawodawstwie postępowania sądowego cywilnego z dnia 20 listopada 1864 r., 1880.

K. Lutostański, Z badań nad pierwiastkiem prywatnym i publicznym w procesie cywilnym, 1907.

W. Broniewicz, Zasada kontradyktoryjności procesu cywilnego w poglądach nauki polskiej 1880-1980, [w:] Studia z prawa postępowania cywilnego, księga pamiątkowa ku czci Zbigniewa Resicha, 1985.

K. Knoppek, Zmierzch zasady prawdy obiektywnej w procesie cywilnym, „Palestra” nr 1-2, 2005.

A. Jakubecki, Kontradyktoryjność a poznanie prawdy w procesie cywilnym w świetle zmian kodeksu postępowania cywilnego, „Przegląd Sądowy” nr 10, 1998.

W. Siedlecki, Zasada kontradyktoryjna i śledcza w polskim procesie cywilnym, „Państwo i Prawo” nr 2, 1953.

Z. Resich, Zasada dyspozycyjności i kontradyktoryjności w procesie cywilnym PRL, „Państwo i Prawo” nr 7-8.

J. Jodłowski, Zasady naczelne socjalistycznego postępowania cywilnego, [w:] Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego, red. J. Jodłowski, 1974.

W. Siedlecki, Zasada kontradyktoryjności (sporności), czy zasada współdziałania podmiotów postępowania cywilnego, „Państwo i Prawo” nr 5, 1975.

K. Weitz, P. Grzegorczyk, Komentarz do art. 6 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego, komentarz, red. T. Ereciński, Warszawa 2012.

K. Piasecki, Komentarz do art. 3 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego, komentarz do art. 1-366, red. K. Piasecki, Warszawa 2010.

T. Ereciński, Komentarz do art. 3 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego, komentarz, red. T. Ereciński, 2012.

M. Jędrzejewska, aktualizacja K. Weitz, Komentarz do art. 126 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego, komentarz, red. T. Ereciński, Warszawa 2012.

A. Zieliński, Komentarz do art. 126 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego, komentarz, red. A. Zieliński, Warszawa 2012.

K. Kołakowski, Komentarz do art. 126 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego, komentarz do art. 1-366, red. K. Piasecki, Warszawa 2010.

B. Czech, Komentarz do art. 187 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego, komentarz do art. 1-366, red. K. Piasecki, Warszawa 2010.