Procedural aspects of a settlement reached before the court in the course of proceedings
PDF (Język Polski)

Keywords

Civil Procedure Code
settlement reached before the court
the course of proceedings

How to Cite

Ilków, D. (2013). Procedural aspects of a settlement reached before the court in the course of proceedings. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 2, 113–129. https://doi.org/10.14746/ppuam.2013.2.08

Abstract

The study aims on the procedural aspect of a settlement reached before the court in the course of proceedings. Procedural rules indicate when and in what circumstances the court has to persuade the parties to reconcile and what should be the nature of that action. In addition, the procedural law complements the range of possible reciprocal concessions made by the parties. It also sets out further requirements that have to be followed by the body of a settlement reached before the court, especially by indicating the extent of judicial control. The rules of the civil procedure also determine the effect that a settlement reached before the court has on the course of further proceedings. Thus,the aim of the above is that the rules are focused on the implementation of the postulate expressed in Article 10 of the Civil Procedure Code.
https://doi.org/10.14746/ppuam.2013.2.08
PDF (Język Polski)

References

T. Ereciński, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze. Tom I. pod red. T. Erecińskiego, Warszawa 2012.

K. Piasecki, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 1 – 366. Tom I., pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2010.

S.Dmowski, K. Kołakowski, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 1 – 366. Tom I., pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2010.

T. Żyznowski,w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I., pod red. H. Doleckiego i T. Wiśniewskiego, Warszawa 2011.

K. Piasecki, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 367 – 50537.Tom II., pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2010.

T. Wiśniewski w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, tom II. Artykuły 367 – 505 37, pod. red. H. Doleckiego, T. Wiśniewskiego, Warszawa 2010.

T. Wiśniewski, O swoistości postępowania kasacyjnego w sprawach cywilnych (zagadnienia wybrane), w: Proces cywilny. Nauka – Kodyfikacja – Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowipod red. P. Grzegorczyka, K. Knoppka, M. Walasika, Warszawa 2012.

M. Jędrzejewska (aktualizacja P. Grzegorczyk, K. Weitz),w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze. Tom I. pod red. T. Erecińskiego, Warszawa 2012.

J. Lapierre, Ugoda sądowa w polskim procesie cywilnym, Warszawa 1968, s. 59; T. Wojciechowski, Charakter prawny ugody sądowej, „Przegląd Sądowy”, 2001, nr 6.

H. Dolecki, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I., pod red. H. Doleckiego i T. Wiśniewskiego, Warszawa 2011.