Appending the enforcement clause of the redress of damage stated in the Article 72 § 2 of the Code of Criminal law

Main Article Content

Łukasz Pilarczyk

Abstrakt

The study aims on selected problems associated with appending the enforcement clause on the redress of damage in Polish Criminal law. The difference between the redress of damage as a penal measure and as a probationary measure outlined by The Polish Supreme Court is significant for the analysed perspective. The author indicates that the Supreme Court claims, that a probationary measure enforcement clause could be put on the redress of damage only after the expiration of a period of time appointed by the court to the perpetrator to compensate for the harm caused by a crime. Due to the outlined interpretation by the Polish Supreme Court the author finds the presented statement as not rightful due to the wrong interpretation of the law and flagrant infringement of rights of the victims of the crimes.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pilarczyk, Łukasz. (2013). Appending the enforcement clause of the redress of damage stated in the Article 72 § 2 of the Code of Criminal law. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 2, 131-141. https://doi.org/10.14746/ppuam.2013.2.09
Dział
Articles

Bibliografia

  1. Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2012.
  2. R. Giętkowski, Hierarchia funkcji karnoprawnego obowiązku naprawienia szkody i jej znaczenie w praktyce, „Palestra” 2003, nr 11-12.
  3. A. Guzik, Wpływ warunków materialnych sprawcy na nakładanie obowiązku naprawienia szkody, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2002, nr 1.
  4. S. Szyrmer, Wybrane zagadnienia związane z orzekaniem obowiązku naprawienia szkody jako środka karnego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2005, nr 1.
  5. K. Postulski, Komentarz do art. 196 k.k.w. [w:] K. Postulski, Komentarz do Kodeksu karnego wykonawczego, Warszawa 2012.
  6. M. Siwek, Glosa do orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 września 2000 r. (sygnatura: II AKa 180/00), „Palestra” 2003, nr 7-8.