Complaint from art. 189 of The Code of Civil Procedure in the event of defective resolutions of a supervisory board of a company
PDF (Język Polski)

Keywords

supervisory board
challenging resolution
faulty resolution
company
declaratory action

How to Cite

Jaros, P. (2013). Complaint from art. 189 of The Code of Civil Procedure in the event of defective resolutions of a supervisory board of a company. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 2, 143–156. https://doi.org/10.14746/ppuam.2013.2.10

Abstract

The aim of this paper is to present the issue of using a complaint from article 189 of The Code of Civil Procedure to challenge resolutions of a supervisory board of a company. This matter is not regulated precisely in The Code of Commercial Companies. According to the majority of representatives of Polish doctrine the complaint from article 189 of The Code of Civil Procedure is the most proper resource to repeal defective resolutions of a supervisory board in the current legal system. Nevertheless, the above fact does not mean that the declaratory action is deprived of any defects. On the contrary, it has certain weaknesses, which might play an important role in corporate relationships. Therefore, according to The Author, it becomes necessary to provide adequate legal regulations in the issue of challenging resolutions of a supervisory board of a company.
https://doi.org/10.14746/ppuam.2013.2.10
PDF (Język Polski)

References

A. Opalski, Rada nadzorcza w spółce akcyjnej, Warszawa 2006.

J. Szwaja, Komentarz do art. 391, [w:] Kodeks spółek handlowych. t. III. Komentarz do art. 301 – 458. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Warszawa 2008.

J. Frąckowiak, Komentarz do art. 391, [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. W. Pyzioł, Warszawa 2008.

A. Kidyba, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2009.

M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2012.

Z. Kwaśniewski, Zaskarżanie uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych [w:] Prawo Handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa J. Okolskiego, red. M. Modrzejewska, Warszawa 2010.

S. Sołtysiński, A. Opalski, Zaskarżanie uchwał zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2010.

A. Pęczyk-Tofel, M. Tofel, Dopuszczalność zaskarżania uchwał przez byłych członków zarządu, „Monitor Prawniczy” 2009 nr 23.

K. Osajda, Walne zgromadzenie wspólników i jego uchwały w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Glosa” 2010 nr 3.

R. L. Kwaśnicki, A. Sujak, Zaskarżanie uchwał rady nadzorczej spółki kapitałowej, „Monitor Prawniczy” 2010 nr 17.

M. Chomiuk, Zaskarżanie uchwał rady nadzorczej w spółkach kapitałowych, „Glosa” 2011 nr 1.

Z. Radwański, Rodzaje czynności prawnych, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 2, red. Z. Radwański, Warszawa 2008.

A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo Cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001.

Marszałkowska – Krześ, Charakter prawny uchwały, „Przegląd Prawa Handlowego” 1998.

P. Antoszak, Cywilnoprawny charakter uchwał wspólników spółek kapitałowych, Warszawa 2009.

S. Sołtysiński, Charakter prawny uchwał rady nadzorczej, [w:] Prawo Handlowe XXI…, op. cit.

J. Frąckowiak, Handlowe czynności kreujące, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008 nr 21, s. 11.

M. Spyra, Rada nadzorcza. Uchwała jako czynność prawna [w:] System Prawa Handlowego. Prawo Spółek Handlowych, t. 2B, red. S. Włodyka, Warszawa 2008.

M. Jagielska,. Kontrola prawidłowości uchwał rady nadzorczej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006 nr 2.

K. Bilewska, Przesłanki powzięcia uchwały rady nadzorczej spółki kapitałowej a jej zaskarżanie, „Monitor Prawniczy” 2010 nr 6.

T. Szczurowski, Wadliwość uchwał rady nadzorczej spółki kapitałowej, „Monitor Prawniczy” 2008 nr 19, s. 1020.

R. Pabis, Spółka z o.o. Komentarz, Warszawa 2006, s. 378.

W. Popiołek, Jeszcze w sprawie regulaminów rad nadzorczych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, [w:] Prawo Handlowe XXI wieku…, op. cit., s. 822.