Legal framework of transplantations in European Union legislation

Main Article Content

Hanna Urbah-Dechnik

Abstrakt

In recent years, a tormenting phenomenon can be observed related to the decreasing number of transplants performed due to the limited amount of patron organs. This fact has become an opportunity to analyse the European Union’s regulations of transplantations. The achievements of the Council of Europe and the European Union in terms of organ donation and transplantation has been presented in detail with a conclusion heading towards the dangerous commercialization process of transplantations. This article presents also the standards developed by the European Union in regard to transplantology which clearly supports the fact that organ donation should be on non-profit and altruistic basis excluding commercial aspects.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Urbah-Dechnik, H. (2013). Legal framework of transplantations in European Union legislation. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 2, 157-166. https://doi.org/10.14746/ppuam.2013.2.11
Dział
Articles

Bibliografia

  1. A. Rzepliński, Prawne granice dopuszczalności transplantacji narządów i tkanek ludzkich w myśl przepisów Rady Europy, „Prawo i Medycyna” nr 12, 2002.
  2. E. M. Guzik – Makaruk, Transplantacja organów, tkanek i komórek w ujęciu prawnym i kryminologicznym, Białystok 2008, s. 79.
  3. M. Koska – Podgórska, J. Matusiak, Transplantacja w ustawodawstwie polskim i europejskim – ujęcie historyczne, [w:] Z filozoficznych, etycznych i prawnych zagadnień transplantacji, red. J. Such, J. Wiśniewski, Poznań 2011, s. 58.
  4. M. Koska – Podgórska, J. Matusiak, Transplantacja w ustawodawstwie polskim i europejskim – ujęcie historyczne, [w:] Z filozoficznych, etycznych i prawnych zagadnień transplantacji, red. J. Such, J. Wiśniewski, Poznań 2011, s. 58.
  5. M. Koska – Podgórska, J. Matusiak, Transplantacja w ustawodawstwie polskim i europejskim – ujęcie historyczne, [w:] Z filozoficznych, etycznych i prawnych zagadnień transplantacji, red. J. Such, J. Wiśniewski, Poznań 2011, s. 58.
  6. T. Jasudowicz, Europejskie standardy bioetyczne. Wybór materiałów, Toruń 1998, s. 9.
  7. R. Kubiak, Prawo medyczne, Warszawa 2010, s. 474.
  8. E. Zielińska, Transplantacja w świetle prawa w Polsce i na świecie, „Państwo i Prawo” z. 6, 1995, s. 22.
  9. M. Paszkowska, Transplantacje w świetle dyrektywy 20041/23/WE Wspólnoty Europejskie. 2007.