Essential facilities doctrine in European Union Law

Main Article Content

Marta Zalewska

Abstrakt

Formed at the end of the nineteenth century in the United States, the essential facilities doctrine was created to prevent the refusal of access to certain key equipment, which is used as an instrument to secure the dominant position of the undertaking in those markets where the emergence of competition is strictly related to obtaining access to key device. The author describes the initiation in the 1970’s of the acquisition of the American doctrine by European Union law by focusing on the role of the European Commission and the Court of Justice of the European Union in this process. Both American and European prsemises for an application of the essential facilities doctrine are presented, as well as its advantages and disadvantages.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zalewska, M. (2013). Essential facilities doctrine in European Union Law. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 2, 167-183. https://doi.org/10.14746/ppuam.2013.2.12
Dział
Articles

Bibliografia

 1. L. Hou, The Essential Facilities Doctrine – What Was Wrong in Microsoft?, „International Review of Intellectual Property and Competition Law”, nr 4, 2012.
 2. F. Haus, Effective Competition and the Essential Facilities Doctrine, „Intereconomics” nr 1, 2011.
 3. D. Miąsik, T. Skoczny, Sprawa Microsoft – studium przypadku. Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii,Warszawa 2008.
 4. Nagy, Refusal to deal and the doctrine of essential facilities in US and EC competition law: a comparative perspective and a proposal for a workable analytical framework, „European Law Review” no 5, 2007.
 5. J. Majcher, Dostęp do urządzeń kluczowych w niezależnych regulacjach sektorowych, „Problemy zarządzania” nr 3, 2004.
 6. A. Stratakis, Comparative Analysis of the US and EU Approach and Enforcement of the Essential Facilities Doctrine, [w:] „European Competition Law Review” no 8, 2006.
 7. F. Haus, Effective Competition and the Essential Facilities Doctrine, „Intereconomics” no 1, 2011.
 8. J. Majcher, Dostępdo urządzeń kluczowych w świetle orzecznictwa antymonopolowego, Warszawa 2005.
 9. G. Knieps, The Three Criteria Test,the Essential Facilities Doctrine and the Theory of Monopolistic Bottlenecks, „Intereconomics”, nr 1, 2011.
 10. A. Pisarkiewicz, Ochrona konkurencji w telekomunikacji ze szczególnym uwzględnieniem doktryny Urządzeń Kluczowych, [w:] Nowe Tendencje w prawie konkurencji UE, red.E. Piontek, Warszawa 2008.
 11. M. Bergman, When Should an Incumbent Be Obliged to Share its Infrastructure with an Entrant Under the General Competition Rules?, Uppsala.
 12. B. Targański, Ochrona konkurencji w działalności platform handle elektronicznego, Warszawa 2010.
 13. A. Antapassis, E. Rosaeg, Competition and Regulation in Shipping and Shipping Related IndustriesLeiden 2009.
 14. J. Soma, D. Forkner et al., The Essential Facilities Doctrine in the Deregulated Telecomunications,„Berkeley Technology Law Journal” no 13, 1998.
 15. P. Areeda, H. Hovenkamp, [w:] Antitrust Law,Aspen1993.
 16. A. Jones, B. Sufrin, EC Competition Law; Text,Cases,and Materials, Oxford 2001.
 17. V. I. van Bael, J. F. Bellis, Competition Law of the European Community, Haga 2005.
 18. T. Skoczny, Zakaz praktyk ograniczających konkurencję, [w:] Prawo Unii Europejskiej,red. J. Barcz,Prawo materialne i polityki, Warszawa 2005.
 19. A. Tusiński, Doktryna essentialfacilities w orzecznictwie ETS, „Europejski przegląd sądowy” nr 9, 2006, s. 39.
 20. R. Whish, Competition Law, Butterwortys 2003, s. 668.
 21. M. Monti, Antitrust in the US and Europe:a History of convergence, General Counsel Roundtable American Bar Association Washington DC, 14 November 2001.