Legal regulation of the principle of transparency in the budgetary process of the Republic of Poland

Main Article Content

Semen Yankevich

Abstract

The article describes the organizational and legal foundation of the principle of budget transparency in Poland. The study considers the legal basis for access to information about the activities of public authorities and the legal foundation of the principle of transparency of the budgetary process in the Republic of Poland. The main instruments for achievement of transparency of all operations with public funds such as budget classification, the cash servicing of budget implementation, budget accounting and reporting are analysed. While attempting to describe the aforementioned matters, the author proposes a definition of the term “budget transparency”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Yankevich, S. (2013). Legal regulation of the principle of transparency in the budgetary process of the Republic of Poland. Adam Mickiewicz University Law Review, 2, 215-226. https://doi.org/10.14746/ppuam.2013.2.16
Section
Articles

References

  1. S.Andreev,Public participation in the budget process, Saint-Petersburg 2010.
  2. A. Jamróz, Demokracja współczesna. Wprowadzenie, Białystok 1993.
  3. B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Kraków 2008.
  4. M. Kłaczyński,Komentarz do Ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2003.
  5. W. Skrzydło,Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2002.
  6. L. Lipiec–Warzecha, Komentarz do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Warszawa, 2011.
  7. C. Kosikowski, Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2004.