State sovereignty versus nation sovereignty

Main Article Content

Remigiusz Chęciński
Alexandre Departout
Tymoteusz Mądry

Abstrakt

The study attempts an analysis of the relationship between the concepts of state and nation sovereignty. The thesis has been proposed that state sovereignty could be regarded as a derivation of nation sovereignty. While attempting to approve of the proposed thesis, the authors describe the relationship between both institutions by referring to their origins. In the light of concepts of sovereignty, the relationship between state and international law is presented from a philosophical perspective. Approving the proposed thesis, the authors conclude that regardless of whether state sovereignty derives from nation sovereignty or not, the two concepts refer to different backgrounds which can be seen both in their origins and contemporary realities.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Chęciński, R., Departout, A., & Mądry, T. (2013). State sovereignty versus nation sovereignty. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 2, 235-245. https://doi.org/10.14746/ppuam.2013.2.18
Dział
Articles

Bibliografia

 1. I. Wierzchowiecka, Suwerenność państwowa w prawie międzynarodowym, [w:] Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, ed. I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka, Warszawa 2005.
 2. K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 2004.
 3. R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2003.
 4. W. Szymborski, Międzynarodowe stosunki polityczne, Bydgoszcz 2008.
 5. P. Sarnecki et al., Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011.
 6. J. Kunikowski, Suwerenność państwa wyznacznikiem racji stanu Rzeczpospolitej Polskiej, [w:] Suwerenność państwa w dobie integracji i globalizacji, red.. S. Jaczyński, A. Wielomski, Siedlce 2007.
 7. M. Kordela, Zarys typologii uzasadnień aksjologicznych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Bydgoszcz-Poznań 2001.
 8. W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2011.
 9. P. Uziębło, Demokracja partycypacyjna, Gdańsk 2009.
 10. A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2012.
 11. E. Łętowska, Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, « Państwo i Prawo » nr. 4, 2005.
 12. Z. Witkowski et al., Prawo konstytucyjne, Toruń 2011.
 13. J. Ciapiała, Konstytucyjna zasada suwerenności Narodu w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, ed. I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka, Warszawa 2005.
 14. R. Jackson, Suwerenność, Warszawa 2011.