Ground servitude of transmission as a constitutional problem
PDF
PDF (Język Polski)

Keywords

ground servitude
transmission servitude
an usucaption
Supreme Court of Poland
Constitutional Tribunal
right of ownership
transmission facilities
limited right in property
compatibility of act with constitution

How to Cite

Chęciński, R., & Marzec, T. (2016). Ground servitude of transmission as a constitutional problem. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 6, 193–210. https://doi.org/10.14746/ppuam.2016.6.13

Abstract

The aim of the study is to analyse the institution of civil law – transmission servitude and its understanding by the Highest Court of the Republic of Poland, shown in the jurisdiction of that Court. The authors study each judgment of the Highest Court, which present the Court’s understanding of that institution. The rulings are subject to constitutional control. The courts of law in Poland issued a couple of legal questions to the Polish Constitutional Tribunal, in which the courts inquired if this understanding of transmission servitude is compatible with the constitution. The authors describe the consequences of the Tribunal’s in the context of the Constitution of Republic of Poland.
https://doi.org/10.14746/ppuam.2016.6.13
PDF
PDF (Język Polski)

References

Balwicka-Szczyrba M., Glosa do uchwały SN z dnia 7 października 2008 r., III CZP 89/08, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa”.

Bieniek G., Glosa do uchwały SN z dnia 17 stycznia 2003 r., III CZP 79/02, „Rejent” 2003, nr 3.

Gniewek E., Glosa do uchwały SN z dnia 17 stycznia 2003 r., III CZP 79/02, „Rejent” 2003, nr 5.

Korusiewicz A., Zasiedzenie służebności - aspekty przedmiotowe, „Rejent” 2012, nr 11.

Lewandowski P., Służebność przesyłu w prawie polskim, Warszawa 2014.

Pokrzywniak J., Kluczowe dylematy związane z regulacją służebności przesyłu, „Rejent” 2010, nr 4.

Radziwilski T., Wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości obciążonej po zasiedzeniu służebności przesyłu, „Rejent” 2011, nr 10.

Rakoczy B., Zasiedzenie służebności przesyłu, Warszawa 2014.

Wszołek J., Zasiedzenie służebności przesyłu, „Rejent” 2012, nr 1.

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78 poz. 483 z późn. zm.

Postanowienie SN z dnia 6 lipca 2011 r., sygn. akt I CSK 157/11.

Postanowienie SN z dnia 13 października 2011 r., sygn. akt V CSK 502/10.

Postanowienie SO we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2013 r., sygn. akt II Ca 1372/12.

Postanowienie SR w Grudziądzu z dnia 9 października 2013 r., sygn. akt I Ns 638/13.

Postanowienie SR w Grudziądzu z dnia 1 kwietnia 2016 r., sygn. akt I Ns 1843/15.

Postanowienie TK z dnia 17 lipca 2014 r., sygn. akt P 28/13.

Postanowienie TK z dnia 14 lipca 2015 r., sygn. akt P 47/13.

Protokół nr l do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284.

Uchwała SN z dnia 17 stycznia 2003 r., sygn. akt III CZP 79/02.

Uchwała SN z dnia 7 października 2008 r., sygn. akt III CZP 89/08.

Uchwała SN 7 sędziów z dnia 8 kwietnia 2014 r., sygn. akt III CZP 87/13.

Uchwała TK z dnia 2 marca 1994 r., sygn. akt W 3/93.

Ustawa z dnia z 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości, Dz.U. nr 17 poz. 70.

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 116 poz. 731.

Wyrok SN z dnia 12 grudnia 2008 r. sygn. akt II CSK 389/08.

Wyrok TK z dnia 31 stycznia 1998 r., sygn. akt K 24/97.

Wyrok TK z dnia 12 stycznia 1999 r., sygn. akt P 2/98.

Wyrok TK z dnia 11 maja 1999 r. sygn. akt K 13/98.

Wyrok TK z dnia 25 maja 1999 r., sygn. akt SK 9/98.

Wyrok TK z dnia 12 stycznia 2000 r., sygn. akt P 11/98.

Wyrok TK z dnia 8 maja 2000 r., sygn. akt SK 22/99.

Wyrok TK z dnia 30 października 2001 r. sygn. akt K 33/00.

Wyrok TK z dnia 21 kwietnia 2004 r., sygn. akt K 33/03.

Wyrok TK z dnia 8 października 2007 r., sygn. akt K 20/07.

Wyrok TK z dnia 18 marca 2010 r., sygn. akt K8/08.