Pressto.

Nagłowek strony

Vol 6 (2016)

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma Kwiatkowski Bez nazwy () Bez nazwy

Spis treści

Adam Mickiewicz University Law Review development perspectives PDF
Paweł Kwiatkowski 1

Articles

Legal analogy as an alternative to the deductive model of legal reasoning PDF (English)
Maciej Koszowski 13-25
Transboundary pipelines and the Arctic: legal issues PDF (English)
Alexander N. Vylegzhanin, Urzula Moskwa 27-43
The doctrine of implied powers of international organizations in the case law of international tribunals PDF (English)
Andrzej Gadkowski 45-59
Public international law with regard to the social consequences of the development of genetics PDF (English)
Paweł Kwiatkowski 61-75
A few remarks on the interpretation of European company law PDF (English)
Jacek Napierała 77-90
The validity of the principle of mutual trust between the EU Member States in mutual assistance for the recovery of public claims PDF (English)
Jan Olszanowski, Wojciech Piątek 91-102
The new notion and classification of assemblies in Polish law PDF (English)
Bartosz Kołaczkowski 103-116
Equality vs. differentiation: on solidarity and justice in social law PDF (English)
Eryk Lach 117-133
Corporate criminal liability in English law PDF (English)
Iwona Sepioło-Jankowska 135-143
Capital punishment: a theoretical and cooperative analysis PDF (English)
Tainá Corrêa Barbosa Ramos 145-156
Wrongfulness of a court’s decisions, acts and/or omissions as a condition of tortious obligations in Ukraine PDF (English)
Sofia V. Kulitska 157-171
Państwo laickie w świetle dorobku współczesnego konstytucjonalizmu europejskiego PDF (English)
Paweł Borecki 174-191
Ground servitude of transmission as a constitutional problem PDF (English) PDF
Remigiusz Chęciński, Tomasz Marzec 193-210
Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego w działalności międzynarodowych trybunałów karnych PDF
Sylwia Stryjkowska 211-228
Ocena działań ustawodawcy na gruncie przepisów Kodeksu postępowania karnego dotyczących odszkodowania za niesłuszne stosowanie środków przymusu, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia majątkowego PDF
Martyna Ostrzycka 229-246
Wykonywanie uprawnień przedsiębiorcy jako pokrzywdzonego w procesie karnym PDF
Katarzyna Prelińska 247-259
Mikroplan zagospodarowania przestrzennego – analiza wybranych zagadnień PDF
Diana Ilków 261-277
Wybrane zagadnienia z zakresu dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym PDF
Mateusz Karciarz 279-292
Ustanie bytu prawnego spółki kapitałowej a wygaśnięcie jej długów PDF
Rafał Marek 293-306
Udział konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przykładzie Polski, Wielkiej Brytanii i Francji PDF
Marcin Czerwiński 307-338
Analiza zmian obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej brokera w zakresie dotyczącym minimalnej sumy gwarancyjnej oraz umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń PDF
Marta Karpińska 339-346
Jurysdykcja w sprawach roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia w rozporządzeniu (UE) nr 1215/2012 PDF
Mateusz Wiktor Golak 347-356


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo