Selected issues of access to public information in local government
PDF (Język Polski)

Keywords

the right of access to public information
access to public information
public information
processed information
anonymization

How to Cite

Karciarz, M. (2016). Selected issues of access to public information in local government. Adam Mickiewicz University Law Review, 6, 279–292. https://doi.org/10.14746/ppuam.2016.6.18

Abstract

The right of access to public information is one of the fundamental constitutional civil rights in the Polish legal system. Its rules on practical implementation regulate the law of access to public information. With the increase of civic awareness among citizens there also follows a growth in applications for access to public information. This has caused a range of problems and doubts in interpretation, which local government bodies have
to contend with when dealing with submitted applications. In this article the author presents the most common problems which local government bodies must face in practice.
https://doi.org/10.14746/ppuam.2016.6.18
PDF (Język Polski)

References

Drachal J., Prawo do informacji publicznej w świetle wykładni funkcjonalnej, [w:] Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980–2005, red. J. Góral,

R. Hauser, J. Trzciński, Warszawa 2005.

Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2012.

Wyrok NSA z dnia 17 października 2006 r., I OSK 1347/05, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 16 marca 2009 r., sygn. I OSK 1277/08, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 16 czerwca 2009 r., sygn. I OSK 57/09, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 9 sierpnia 2011 r., sygn. I OSK 792/11, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2013 r., sygn. I OSK 89/13, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 18 listopada 2013 r., sygn. I OSK 1558/13, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 17 września 2014 r., sygn. I OSK 46/14, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 1 października 2014 r., sygn. I OSK 358/14, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 23 stycznia 2015 r., sygn. I OSK 315/14, CBOSA.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. IV SAB/Gl 75/11, CBOSA.

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 12 grudnia 2012 r., sygn. II SA/Ke 755/12, CBOSA.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 6 marca 2012 r., sygn. II SAB/Kr 183/11, CBOSA.

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 8 kwietnia 2010 r., sygn. II SA/Lu 44/10, CBOSA.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 10 maja 2012 r., sygn. II SAB/Łd 46/12, CBOSA.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 5 października 2012 r., sygn. II SA/Łd 824/12, CBOSA.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 12 września 2012 r., sygn. IV SA/Po 475/12, CBOSA.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 7 marca 2013 r., sygn. II SA/Po 47/13, CBOSA.

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 24 stycznia 2008 r., sygn. II SA/Sz 1006/07, CBOSA.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 marca 2005 r., sygn. II SA/Wa 2225/04, CBOSA.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 maja 2005 r., sygn. II SA/Wa 481/05, CBOSA.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 września 2009 r., sygn. II SAB/Wa 57/09, CBOSA.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 września 2010 r., sygn. II SAB/Wa 113/10, CBOSA.

Wyrok WSA w Opolu z dnia 5 sierpnia 2014 r., sygn. II SAB/Op 44/14, CBOSA.

Wystąpienie GIODO nr DOLiS-035-1241/14 z dnia 18 czerwca 2014 r. do Urzędu Gminy w sprawie dostosowania do ustawy o ochronie danych osobowych wniosku o udostępnienie informacji publicznej, http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/6600/j/pl/ [dostęp: 14.06.2016].

Downloads

Download data is not yet available.