Mikroplan zagospodarowania przestrzennego – analiza wybranych zagadnień

Main Article Content

Diana Ilków

Abstrakt

The article examines a new tendency in the Polish system of local spatial planning and development, i.e. the microplan of spatial development. The aim of the work is to verify whether the above-mentioned tendency is entirely compliant with the rules expressed by the lawgiver in the Act on spatial planning and development, as well as the basic principle of the planning activities – spatial order. Furthermore, the author focuses on the theoretical views on the construction of a local spatial development plan in the context of a microplan. The analysis also includes the relation between the above mentioned tendency and the rules governing the planning of self-governance as the entitlement exercised by the municipality.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ilków, D. (2016). Mikroplan zagospodarowania przestrzennego – analiza wybranych zagadnień. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 6, 261-277. https://doi.org/10.14746/ppuam.2016.6.17
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Brzeziński W., Plan zagospodarowania przestrzennego. Studium z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego, Warszawa 1961.
 2. Buczyński K., Komentarz do art. 1, [w:] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, LexisNexis/el. 2014.
 3. Jakimowicz W., O normatywnych podstawach władztwa planistycznego gminy, [w:] Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, red. I. Zachariasz, Warszawa 2012.
 4. Kulesza M., Administracyjnoprawne uwarunkowania polityki przestrzennej, Warszawa 1987.
 5. Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M., Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012.
 6. Longchamps F., O pojęciu stosunku administracyjnoprawnego w gospodarce narodowej, „Państwo i Prawo” 1958, nr 1.
 7. Malinowski R., Ewolucja systemu planowania gospodarczego a problem charakteru prawnego planów gospodarczych, „Państwo i Prawo” 1975, nr 2.
 8. Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003.
 9. Parchomiuk J., Nadużycie władztwa planistycznego gminy, „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 4.
 10. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Legalis/el. 2015.
 11. Plucińska-Filipowicz A., Filipowicz T., Komentarz do art. 4, [w:] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, LEX/el. 2014.
 12. Tabernacka M., Konflikty dotyczące interpretacji pojęcia „ład przestrzenny” w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w: Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, red. M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka, Warszawa 2010.