Strategie nauki czytania w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

Main Article Content

Ewa Bielenda-Mazur
Zdzisława Orłowska-Popek

Abstrakt

In this article, the authors present the reading difficulties of children with language communication disorders. The authors’ experience in therapy allows them to determine the most important difficulties characteristic of people with particular disorders (SLI, dyslexia, autism, Asperger’s syndrome and deafness) and to propose a strategy for therapy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bielenda-Mazur, E., & Orłowska-Popek, Z. (2019). Strategie nauki czytania w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(2), 27-39. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.2.2
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogramy autorów

Ewa Bielenda-Mazur, Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr Ewa Bielenda-Mazur – Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; zainteresowania badawcze: alalia (SLI, DLD), wczesna interwencja terapeutyczna, wczesna diagnoza zaburzeń rozwoju, stymulacja rozwoju dziecka, budowanie systemu językowego w umysłachdzieci z deficytami rozwoju.

Zdzisława Orłowska-Popek, Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek, prof. UP – Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; zainteresowania badawcze: budowanie systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, norma rozwojowa a zaburzenia rozwoju, stymulacja rozwojudziecka, nauczanie języka polskiego jako drugiego/obcego.

Bibliografia

 1. Bielenda-Mazur Ewa (2013), Kilka uwag o sytuacji trzylatka z alalią w grupie przedszkolnej, „Nowa Logopedia”, t. 4: Interakcyjne determinanty rozwoju i zaburzeń mowy, red. Mirosław Michalik, Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń, s. 257–264.
 2. Bielenda-Mazur Ewa (2015a), Nauczyciel wobec deficytów językowych dziecka z alalią – od wychowania przedszkolnego po szkołę podstawową, w: Nauczyciel: między etosem a presją rzeczywistości. Teoria, praktyka, codzienność, red. Stanisław Kowal, Anna Kwatera, Ewa Zawisza, Wydawnictwo internetowe e-bookowo.pl, Kraków, s. 149–156.
 3. Bielenda-Mazur Ewa (2015b), Od rozumienia do nazywania. Konsekwencje poznawcze i społeczne deficytów językowych, „Nowa Logopedia”, t. 6: Rozumienie – diagnoza i terapia, red. Marzena Błasiak-Tytuła, Marta Korendo, Anna Siudak, s. 147–154.
 4. Cieszyńska Jagoda (2001), Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków.
 5. Cieszyńska Jagoda (2006), Kocham uczyć czytać. Poradnik dla rodziców i nauczycieli, WE, Kraków.
 6. Cieszyńska Jagoda (2011), Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, Wydawnictwo Omega Stage Systems, Kraków.
 7. Cieszyńska Jagoda (2012), Metody wywoływania głosek, Wydawnictwo Metody Krakowskiej, Kraków.
 8. Cieszyńska-Rożek Jagoda (2010), Zaburzenia linearnego porządkowania, czyli dysleksja, w: Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej – metoda krakowska, red. Jagoda Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo, Zdzisława Orłowska-Popek, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków.
 9. Cieszyńska-Rożek Jagoda (2013), Metoda krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, Wydawnictwo Omega Stage Systems, Kraków.
 10. Cieszyńska-Rożek Jagoda, Korendo Marta (2017), Jak neurobiologia wyjaśnia trudności w nauce czytania i pisania, w: Zaburzenia komunikacji pisemnej. Logopedia XXI wieku, red. Aneta Domagała, Urszula Mirecka, Harmonia Universalis, Gdańsk.
 11. Grabias Stanisław (1994), Język w nauczaniu niesłyszących. Zasady programowania systemu komunikacyjnego, w: Głuchota a język, red. Stanisław Grabias, Wydawnictwo UMCS, Lublin (Komunikacja Językowa i Jej Zaburzenia, t. 7).
 12. Korendo Marta (2013), Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera, Wydawnictwo Omega Stage Systems, Kraków.
 13. Korendo Marta, Orłowska-Popek Zdzisława (2018), Językowa interpretacja obrazu przez dzieci z zespołem Aspergera, w: Multimodalność komunikacji, red. Justyna Winiarska, Aneta Załazińska, Księgarnia Akademicka, Kraków (Obrazowanie w Komunikacji).
 14. Krakowiak Kazimiera (2012), Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 15. Leonard Laurence B. (2006), SLI – Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego, GWP, Gdańsk.
 16. Orłowska-Popek Zdzisława (2015), Praca nad rozumieniem tekstu (od sylaby do powieści), „Nowa Logopedia”, t. 6: Rozumienie – diagnoza i terapia, red. Marzena Błasiak-Tytuła, Marta Korendo, Anna Siudak, s. 115–134.
 17. Orłowska-Popek Zdzisława (2017a), Nauka czytania jako stymulacja rozwoju dziecka, w: Wokół bajki i dzieciństwa, red. Magdalena Zaorska, Andrzej Grabowski, ElSet,
 18. Olsztyn (Bajka w Przestrzeni Naukowej i Edukacyjnej, t. 12), s. 79–92.
 19. Orłowska-Popek Zdzisława (2017b), Programowanie języka w terapii logopedycznej (na przykładzie rozwoju języka dzieci niesłyszących), Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków.
 20. Skrzypiec Łucja (2014), Wpływ Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® na stopień gotowości szkolnej, praca doktorska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, Kraków.
 21. Szeląg Elżbieta (2012), Mózgowe mechanizmy mowy, w: Mózg a zachowanie, red. Teresa Górska, Anna Grabowska, Jolanta Zagrodzka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.