Budowanie planu ruchu artykulacyjnego u dzieci z zespołem Downanu ruchu artykulacyjnego u dzieci z zespołem Downa

Main Article Content

Małgorzata Kuśnierz
Katarzyna Sedivy-Mączka

Abstrakt

The authors of the article present two techniques supporting the development of articulation in children with Down syndrome: Articulation Gestures and Phoneme Manual Facilitation. Using their own clinical experience and referring to the latest neurobiological knowledge and subject literature, they justify the importance and, in some cases, the need to apply these techniques in speech therapy of children with trisomy 21. The text also presents three individual cases of children with Down syndrome of different ages who have been diagnosed with profound speech delay.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kuśnierz, M., & Sedivy-Mączka, K. (2019). Budowanie planu ruchu artykulacyjnego u dzieci z zespołem Downanu ruchu artykulacyjnego u dzieci z zespołem Downa. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 26(2), 115-125. https://doi.org/10.14746/pspsj.2019.26.2.8
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogramy autorów

Małgorzata Kuśnierz, Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

mgr Małgorzata Kuśnierz – asystent w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; neurologopeda, certyfikowany terapeuta metody krakowskiej oraz Manualnego Torowania Głosek; od kilkunastu lat zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, afazją, alalią oraz zagrożonych dysleksją; bada rozwój systemu językowego u dzieci z zespołem Downa.

Katarzyna Sedivy-Mączka, Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr Katarzyna Sedivy-Mączka – adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, neurologopeda, pedagog specjalny; prowadzi terapię dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, zaburzeniami komunikacji językowej oraz zagrożonych dysleksją; bada rozwój systemu językowego u dzieci z autyzmem; interesuje się zaburzeniami czytania; prowadzi konsultacje, a także szkolenia dla terapeutów, nauczycieli i rodziców.

Bibliografia

 1. Bauer Joachim (2008), Empatia. Co potrafią lustrzane neurony, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Bower Anna Hayes Alan (1994), Short-term memory deficits and Down syndrome: A comparative study, „Down Syndrome Research and Practice”, t. 2 (2), s. 47–50.
 3. Chapman RS Hesketh LJ. (2000), Behavioral phenotype of individuals with Down syndrome, „Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews”, t. 6 (2), s. 84–95.
 4. Cieszyńska Jagoda (2011), Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Metoda Krakowska, Omega Stage Systems, Kraków.
 5. Cieszyńska Jagoda, Korendo Marta (2008), Karty diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
 6. Cieszyńska-Rożek Jagoda (2013), Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii neurobiologii i językoznawstwa, Wydawnictwo Omega Stage Systems, Kraków.
 7. Jagodzińska Maria (2008), Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania, Helion, Gliwice.
 8. Kaczan Teresa, Śmigiel Robert (2012), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 9. Kuśnierz Małgorzata, Sedivy-Mączka Katarzyna (2018), Zastosowanie Manualnego Torowania Głosek i Gestów Artykulacyjnych w pracy z dziećmi z autyzmem, „Forum Logopedy”, nr 23, s. 38–41.
 10. Króliczak Grzegorz, Buchwald Mikołaj, Potok Weronika, Przybylski Łukasz (2018), Ręczność, praksja i język: nowe spojrzenie na delikatną triadę, „Polskie Forum Psychologiczne”, t. 23, nr 1, s. 22–34.
 11. Kuśnierz Małgorzata, Orłowska-Popek Zdzisława (2019), Wczesna stymulacja dzieci z zespołem Downa – budowanie dróg nerwowych dla ćwiczenia wszystkich funkcji poznawczych, „Logopedia” (w druku).
 12. Maruszewski Tomasz (2001), Psychologia poznania. Sposoby rozumienia siebie i świata, GWP, Gdańsk.
 13. Oroń Anna (2015), Pamięć robocza i jej rola w procesach uczenia się i pamięci, „Nowa Audiofonologia”, t. 4 (3), s. 33–41.
 14. Sedivy Katarzyna (2016), Manualne Torowanie Głosek, w: Neurologopedia. Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych, t. 1, red. Marzena Błasiak-Tytuła, Anna Siudak, Wydawnictwo WiR, Kraków.
 15. Wianecka Elżbieta (2008), Manualne Torowanie Głosek (MTG), Wydawnictwo Arson, Kraków.
 16. Zasępa Ewa (2014), Przebieg procesów pamięci u osób z zespołem Downa, Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka, red. Bogusława Beata Kaczmarek, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 155–167.