Tom 32 (2018)

Artykuły naukowe

Janusz Nawrot
7-27
The meaning of the noun ὁρκισμός in 1 Macc 6:62
https://doi.org/10.14746/pst.2018.32.01
PDF
Stefano Tarocchi
29-45
Baptism in the Synoptic Gospels and the Acts of the Apostles
https://doi.org/10.14746/pst.2018.32.02
PDF PDF (English)
Daniel Dzikiewicz
47-62
Wpływ perykopy Mk 16,9-20 na znaczenie rzeczownika ἀρχή w Mk 1,1
https://doi.org/10.14746/pst.2018.32.03
PDF PDF (English)
Piotr Ostański
63-75
„Maria Magdalena powiedziała do niego po hebrajsku: «rabbuni»” (J 20,16). „Rabbuni” i inne aramejskie określenia odnoszące się do Boga/Chrystusa w greckim tekście Nowego Testamentu
https://doi.org/10.14746/pst.2018.32.04
PDF PDF (English)
Jarosław Ćwikła
77-104
Napięcie między wyborem bogactwa lub ubóstwa w perspektywie królestwa Bożego (Łk 18, 18-30)
https://doi.org/10.14746/pst.2018.32.05
PDF PDF (English)
Artur Malina
105-117
Jedyne Imię przynoszące zbawienie
https://doi.org/10.14746/pst.2018.32.06
PDF
Ignacy Bokwa
119-139
Impulsy ze strony teologicznej myśli Karla Rahnera SJ (1904-1984) i teologii narracyjnej w kierunku pogłębienia teologii imienia Jezus
https://doi.org/10.14746/pst.2018.32.07
PDF
Bogdan Ferdek
141-150
Aurora Jakuba Böhme w świetle czterech zasad reformacji
https://doi.org/10.14746/pst.2018.32.08
PDF PDF (English)
Jacek Hadryś
151-163
Modlitwa Jezusowa w teorii i praktyce
https://doi.org/10.14746/pst.2018.32.09
PDF PDF (English)
Dariusz Kwiatkowski
165-179
The origin and theological content of the Litany of the Most Holy Name of Jesus
https://doi.org/10.14746/pst.2018.32.10
PDF PDF (English)
Adam Kalbarczyk
181-194
Wielkość osoby i dzieła pastora Valeriusa Herbergera w świetle jego przydomków
https://doi.org/10.14746/pst.2018.32.11
PDF PDF (English)
Anna Zellma, Edward Wiszowaty
195-206
Przepowiadanie homilijne i katechetyczne w kontekście regionalnym
https://doi.org/10.14746/pst.2018.32.12
PDF PDF (English)
Witold Jedynak
207-228
Nauczanie religii w polskich szkołach – sukces czy porażka?
https://doi.org/10.14746/pst.2018.32.13
PDF PDF (English)
Małgorzata Krzysztofik
229-244
Motyw walki Jakuba z aniołem w piosence Jacka Kaczmarskiego wobec tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej
https://doi.org/10.14746/pst.2018.32.14
PDF PDF (English)