Pressto.

Nagłowek strony

Nr 32 (2018)

Spis treści

Artykuły naukowe

The meaning of the noun ὁρκισμός in 1 Macc 6:62 PDF
Janusz Nawrot 7-27
Baptism in the Synoptic Gospels and the Acts of the Apostles PDF PDF (English)
Stefano Tarocchi 29-45
Wpływ perykopy Mk 16,9-20 na znaczenie rzeczownika ἀρχή w Mk 1,1 PDF PDF (English)
Daniel Dzikiewicz 47-62
„Maria Magdalena powiedziała do niego po hebrajsku: «rabbuni»” (J 20,16). „Rabbuni” i inne aramejskie określenia odnoszące się do Boga/Chrystusa w greckim tekście Nowego Testamentu PDF PDF (English)
Piotr Ostański 63-75
Napięcie między wyborem bogactwa lub ubóstwa w perspektywie królestwa Bożego (Łk 18, 18-30) PDF PDF (English)
Jarosław Ćwikła 77-104
Jedyne Imię przynoszące zbawienie PDF
Artur Malina 105-117
Impulsy ze strony teologicznej myśli Karla Rahnera SJ (1904-1984) i teologii narracyjnej w kierunku pogłębienia teologii imienia Jezus PDF
Ignacy Bokwa 119-139
Aurora Jakuba Böhme w świetle czterech zasad reformacji PDF PDF (English)
Bogdan Ferdek 141-150
Modlitwa Jezusowa w teorii i praktyce PDF PDF (English)
Jacek Hadryś 151-163
The origin and theological content of the Litany of the Most Holy Name of Jesus PDF PDF (English)
Dariusz Kwiatkowski 165-179
Wielkość osoby i dzieła pastora Valeriusa Herbergera w świetle jego przydomków PDF PDF (English)
Adam Kalbarczyk 181-194
Przepowiadanie homilijne i katechetyczne w kontekście regionalnym PDF PDF (English)
Anna Zellma, Edward Wiszowaty 195-206
Nauczanie religii w polskich szkołach – sukces czy porażka? PDF PDF (English)
Witold Jedynak 207-228
Motyw walki Jakuba z aniołem w piosence Jacka Kaczmarskiego wobec tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej PDF PDF (English)
Małgorzata Krzysztofik 229-244

Recenzje książek

Recenzja książki ks. prof. zw. dr. hab. Jana Kantego Pytla „Świat cały rozgorzał i w ogniach stoi. Refleksje z wczoraj na jutro”, Pallottinum 2016 PDF PDF (English)
Bogdan Poniży 245
Recenzja książki „Etyczne i społeczne wymiary pracy” pod red. Ireneusza M. Świtały, Norberta G. Pikuły i Katarzyny Białożyt, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2017
Dariusz Adamczyk 247-250


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo