Seria Biblioteka „Przestrzeni Teorii”

Seria Biblioteka „Przestrzeni Teorii”  za swoją podstawę przyjęła pokazanie nowego oblicza literaturoznawstwa związanego z dramatyczno-performatywnym widzeniem świata. Ukazywać się w niej będą książki, które przeorientowały nasze myślenie, prowadząc ku splątanym granicom dyscyplin, dostrzegając to, co niedefiniowalne w obszarach sztuki, powołując rozmyte pola literatury oraz wyznaczając perspektywy i nadzieje posthumanistyki. Główne działania obejmują trzy obszary: przekłady książek autorów obcojęzycznych (linia tłumaczeń), prace podejmujące dramatyczne dyskursy współczesności (linia dialogiczna) oraz rozprawy związane z humanistyką performatywną (linia zdarzeniowa).

Zapraszamy czytelników do udziału w tworzeniu serii rozwijającej się w przestrzeniach teorii.

 

Dotychczas ukazały się:

 

 J. Hillis Miller, O literaturze, przeł. Krzysztof Hoffmann, Poznań 2014 

Alain Badiou, Mały podręcznik inestetyki, przeł. Andrzej Wasilewski, Poznań 2015

 

Hans Ulrich Gumbrecht, Produkcja obecności. Czego znaczenie nie może przekazać, przeł. Krzysztof Hoffmann, Weronika Szwebs, Poznań 2016 

Werner Faulstich, Estetyka filmu. Badania nad filmem science fiction Wojna światów (1953/1954) Byrona Haskina, przeł. Marek Kasprzyk, Krzysztof Kozłowski, Poznań 2017

 

Ewelina Woźniak-Czech, Portret performatywny. Ślad, wymazywanie, nieobecność, Poznań, 2018.

 

Dramaturg w teatrze, literaturze, sztuce. Dramaturgia – nowe horyzonty, red. W. Baluch , A. Krajewska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019