Przestrzenie Teorii

Aktualny numer

Nr 40 (2023)
Opublikowany 2024 maja 13

„Przestrzenie Teorii" – czasopismo teoretycznoliterackie powstałe w 2002 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu jest redagowane i rozwijane we współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. "Przestrzenie Teorii" ukazywały się jako rocznik, a od 2007 są półrocznikiem wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu. Pismo jest recenzowane, ma zasięg ogólnopolski, wzbudza również zainteresowanie w uniwersyteckich ośrodkach zagranicznych. Każdy artykuł poprzedza abstrakt w języku angielskim. Pismo skupia autorów z wielu uczelni polskich i zagranicznych, prezentuje też tłumaczenia wybitnych literaturoznawców obcych. Pismo podejmuje i przedstawia kluczowe problemy współczesnej teorii literatury. Stwarza płaszczyznę dialogu naukowego, w którym kontrowersje, spory i komplementarność głosów kształtują i odzwierciedlają świadomość naukową i artystyczną. Prezentuje teksty w różnorodnych metodologiach poruszające problemy zarówno estetyki, jak i poetyki, pokazujące obszary filozofii i przestrzeni fizyki, obejmujące pola teatru i filmu, a także dramatu, plastyki i muzyki, które oświetlają się wzajemnie, korespondują ze sobą lub ujawniają sprzeczności. Pismo ma charakter transdyscyplinarny, uczestniczy we współczesnych dyskusjach z zakresu filozofii nauki, realizuje w swoich założeniach model wielogłosowego, dramaturgicznego literaturoznawstwa. Dramaturgię pisma współtworzą artykuły ułożone w działy: rozprawy, interpretacje, prezentacje, przekłady, recenzje. "Przestrzenie Teorii" przedstawiając interesującą panoramę współczesnych sposobów myślenia, stają się wielowymiarową przestrzenią ponowoczesnej wypowiedzi naukowej, a teoria nie ogranicza się do samej tylko literatury, ale otwiera na rozległe obszary kultury i sztuki.

INDEKSOWANE W:
SCOPUS, DOAJ, ERIH; ERIH Plus; CEJSH; Index Copernicus; CEEOL; PKP Index; Google Scholar; WorldCat


WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2023): 100
Index Copernicus Value ICV: 2022 = 116.37
h5-index: 2 


SCImago Journal & Country Rank

DOI: 10.14746/pt

ISSN (Print): 1644-6763 ISSN (Online): 2450-5765


Prace publikowane w czasopiśmie od nr 24 2015 r. dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 

Creative Commons License

   

Ogłoszenia

Rekwizyt w literaturoznawstwie (2)

 

Redakcja „Przestrzeni Teorii” zaprasza do nadsyłania tekstów do tematycznego numeru (nr 42) pisma zatytułowanego Rekwizyt w literaturoznawstwie (2).

 


Więcej…

2024 czerwca 21

Rekwizyt w literaturoznawstwie

 

Redakcja „Przestrzeni Teorii” zaprasza do nadsyłania tekstów do tematycznego numeru („PT” 2023, nr 40) pisma zatytułowanego Rekwizyt w literaturoznawstwie.

 


Więcej…

2023 lipca 7

 „Przestrzenie Teorii” mają już 20 lat!


Więcej…

2022 lutego 9

Artykuł wstępny

Anna Krajewska
7-10
Rekwizyt w świecie pojęć
PDF

Scena krytyczna

Katarzyna Deja
291-295
VIII Światowy Kongres Polonistów w Krakowie
PDF
Grzegorz Pertek
297-320
Nowa humanistyka służebna
PDF

Lista recenzentów

Redakcja PT
322
Listra recenzentów
PDF
Wyświetl wszystkie wydania