Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna

prof. zw. dr hab. Anna Krajewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

Sekretarz Redakcji

dr hab. Irena Górska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

dr Krzysztof Hoffmann, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

redaktorzy tematyczni

prof. Paul Allain, University of Kent, Canterbury, Kent, Wielka Brytania

prof. zw. dr hab. Stanisław Balbus, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Wydział Polonistyki, Polska

prof. dr hab. Anna Burzyńska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Wydział Polonistyki, Polska

prof. dr hab. Bogdana Carpenter, University of Michigan, Ann Arbor, Stany Zjednoczone

prof. zw. dr hab. Sylwester Dworacki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

prof. dr hab. Magdalena Popiel, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Wydział Polonistyki, Polska

dr Wojciech Sztaba, Ludwigsburg, Niemcy

prof. zw. dr hab. Elżbieta Tabakowska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

prof. dr hab. Giovanna Tomassucci, Uniwersytet w Pizie, Włochy

prof. zw. dr hab. Seweryna Wysłouch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

Redaktorzy językowi

prof. dr hab. Anna Piotrowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska

mgr Marzena Ledzion-Markowska, Polska

Redaktor statystyczny

dr hab. Piotr Zwierzykowski, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, Polska