Kontakt

Redakcja „Przestrzeni Teorii”
ul. Fredry 10, Collegium Maius, p. 216
61-701 Poznań
Tel. +48 61 829 45 83

Główna osoba do kontaktu

Prof. zw. dr hab. Anna Krajewska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Wsparcie techniczne

Pressto