Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
  • Plik zawiera tekst, bibliografię załącznikową, abstrakt w języku polskim i angielskim, notę o autorze, słowa-klucze, adres do korespondencji pocztowej i mailowej, oświadczenie (patrz punkt 1)
  • Ilustracje, wykresy itp. – skany w jpg., w rozdzielczości minimum 300 dpi, dostarczone w osobnych plikach wraz ze zgodą na wykorzystanie (prawa autorskie).

Wytyczne dla autorów

Zgoda autora na druk tekstu w „Przestrzeniach Teorii” oznacza jednocześnie zgodę na publikację w wersji elektronicznej on-line. Wersją podstawową czasopisma jest wersja drukowana.

Przyjmujemy artykuły drogą elektroniczną na adres akraj@amu.edu.pl wyłącznie z załączonymi abstraktami w języku polskim i angielskim (maksymalnie do 10 wersów), słowami kluczowymi po polsku i po angielsku (min. 3, max 5)  oraz zwięzłą notką o Autorze zaopatrzoną adresem mailowym do publikacji (jeśli Autor nie zastrzegł), adresem pocztowym do korespondencji i telefonem kontaktowym (dane wyłącznie dla redakcji i wydawnictwa).

Teksty przekładów także muszą zawierać abstrakty, słowa klucze, notkę o Autorze tekstu, notkę o Autorze przekładu (ta może być stosownie szersza, zwłaszcza, gdy zachodzi konieczność przedstawienia Autora lub kontekstu prezentowanego w tłumaczeniu fragmentu dzieła) oraz wyrażenie zgody na druk przez Autora tekstu i wydawnictwo źródłowe, z której np. tłumaczony fragment pochodzi.

UWAGA! Artykuły pozbawione tych elementów nie będą kierowane do recenzji aż do czasu ich uzupełnienia. Nowe zasady recenzowania wprowadziliśmy od numeru 2011, nr 16.

Tabela  dla  autorów
Wskazówki do przygotowania tekstu

Zobacz także PROCES RECENZJI.

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.