Splątany świat, czyli teorii sekret trzeci
PDF

Słowa kluczowe

entanglement
world
act of editing
act of writing
act of reading
secret
theory

Jak cytować

Krajewska, A. . (2020). Splątany świat, czyli teorii sekret trzeci. Przestrzenie Teorii, (33), 7–14. https://doi.org/10.14746/pt.2020.33.0

Abstrakt

This introductory article presents the act of editing an issue of a scientific journal as a kind of interface through which the act of writing and reading is entangled, a process that produces a theory in a performative way. The author considers anamorphosis, synaesthesia and entanglement (which she considers with reference to the category of a secret) to be the basis of contemporary literary and literary discourses.

https://doi.org/10.14746/pt.2020.33.0
PDF

Bibliografia

Culler J., Literatura w teorii, przekł. M. Maryl, Kraków 2013.

Krajewska A., Doświadczenie dramatyczne a estetyka performatywna, „Ruch Literacki” 2006, nr 6.

Krajewska A., Poznanie dramatyczne, „Przestrzenie Teorii” 2004, nr 3/4.

Miller Hillis J., O literaturze, przeł. K. Hoffmann, Biblioteka Przestrzeni Teorii, Poznań 2014.

Mitchell W.J.Th., Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życia i miłości obrazów, przeł. Ł. Zaremba, Warszawa 2015.

Tokarczuk O., Czuły narrator, Przedmowa noblowska Olgi Tokarczuk, Svenska Akademien, The Nobel Foundation 2019.