Splątany świat, czyli teorii sekret trzeci
PDF

Słowa kluczowe

entanglement
world
act of editing
act of writing
act of reading
secret
theory

Abstrakt

This introductory article presents the act of editing an issue of a scientific journal as a kind of interface through which the act of writing and reading is entangled, a process that produces a theory in a performative way. The author considers anamorphosis, synaesthesia and entanglement (which she considers with reference to the category of a secret) to be the basis of contemporary literary and literary discourses.

https://doi.org/10.14746/pt.2020.33.0
PDF

Bibliografia

Culler J., Literatura w teorii, przekł. M. Maryl, Kraków 2013.

Krajewska A., Doświadczenie dramatyczne a estetyka performatywna, „Ruch Literacki” 2006, nr 6.

Krajewska A., Poznanie dramatyczne, „Przestrzenie Teorii” 2004, nr 3/4.

Miller Hillis J., O literaturze, przeł. K. Hoffmann, Biblioteka Przestrzeni Teorii, Poznań 2014.

Mitchell W.J.Th., Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życia i miłości obrazów, przeł. Ł. Zaremba, Warszawa 2015.

Tokarczuk O., Czuły narrator, Przedmowa noblowska Olgi Tokarczuk, Svenska Akademien, The Nobel Foundation 2019.