Literatury staropolskiej „budowa ciała” i „usposobienie, temperament”
PDF

Słowa kluczowe

Old-Polish literature
complexion
anthropology
orality
literacy

Jak cytować

Obremski, . K. (2020). Literatury staropolskiej „budowa ciała” i „usposobienie, temperament”. Przestrzenie Teorii, (33), 457–465. https://doi.org/10.14746/pt.2020.33.22

Abstrakt

The text is a review of the Dariusz Śnieżko’s book Kompleksja literatury. Studia staropolskie (The Complexion of Literature. Old-Polish Studies) (TAiWPN UNIVERSITAS, Krakow 2019). The only serious doubt regards the sound of the title (readers might not know the word “complexion”). Kompleksja literatury is a fascinating book. For whom? – certainly students of Old-Polish literature (and it will be also inspiring for scholars of the next historical and literary epochs). What? – revealing the most important dimensions of Old-Polish literature. Why? – because in works published so far the scant use of source texts proves to be representative of the most general material remaining of Old-Polish literature in its intertwining of anthropology and dialectics of orality and literacy.

https://doi.org/10.14746/pt.2020.33.22
PDF

Bibliografia

Abriszewski K., Wypić ocean czy przezeń przepłynąć? Filozofia informacją styranizowana, [w:] tegoż, Wszystko otwarte na nowo. Teoria Aktora-Sieci i filozofia kultury, Toruń 2010.

Bohuszewicz P., Po co dawnej literaturze współczesna teoria?, [w:] Zderzenia. Literatura dawna a metody współczesnej humanistyki, red. K. Obremski, „Litterariia Copernicana” 2008, nr 2.

Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa?, red. P. Czapliński, A. Legeżyńska, M. Telicki, Poznań 2010.

Kulturowa historia literatury, red. A. Łebkowska, W. Bolecki, Warszawa 2015.

Obremski K., Instrukcja z wychodka zlewni mleka: nikiforma – wymowa pokazowa – gatunek, „Teksty Drugie” 2019, nr 3.

Obremski K., Literatura staropolska czytana współczesną humanistyką, Toruń 2012.

Od pióra do sieci. Zmienne media literatury, red. P. Michałowski, Szczecin 2015.

Ong W.J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przekł., wstęp i red. nauk. J. Japola, Warszawa 2011.

Otwinowska B., „Homo metaphoricus” w teorii twórczości XVII w., [w:] Studia o metaforze I, red. E. Sarnowska-Temeriusz, Wrocław 1980.

Stoff A., W poszukiwaniu aksjologicznego modelu karnawału i karnawalizacji, [w:] Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje, red. A. Stoff, A. Skubaczewska-Pniewska, Toruń 2000.

Śnieżko D., Pismo i głos: historia i literatura, „Teksty Drugie” 2008, nr 1/2.