Tęsknota za ideałem. Rola dzieci w filmach i filozofii twórczej Andrieja Tarkowskiego
PDF

Słowa kluczowe

Andrei Tarkovsky
Russian cinema
Soviet cinema
children in film
religion in film

Jak cytować

Sławnikowski , W. (2020). Tęsknota za ideałem. Rola dzieci w filmach i filozofii twórczej Andrieja Tarkowskiego. Przestrzenie Teorii, (33), 353–383. https://doi.org/10.14746/pt.2020.33.17

Abstrakt

The topic of the article is the role of child characters in Andrei Tarkovsky’s oeuvre. The first part concerns the early films in which children appear as main characters and represent a spiritual ideal. In the second part, later films are analysed in terms of the presence of adult characters striving for this ideal.

https://doi.org/10.14746/pt.2020.33.17
PDF

Bibliografia

Alexander-Garrett L., Andrei Tarkovsky: The Collector of Dreams, tłum. M. Amadei Ashot, London 2013.

Birzache A.G., The Holy Fool in European Cinema, Abingdon 2016.

Encyklopedia PWN, hasło: Nikołaj Burlajew, <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Burlajew-Nikolaj-P;3882140.html> [dostęp: 12.09.2019].

Green P., Andrei Tarkovsky: The Winding Quest, London 1993.

Johnson V.T., Graham P., The Films of Andrei Tarkovsky. A Visual Fugue, Bloomington

Kaczmarski J., Rublow, <https://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/rublow/> [dostęp: 15.09.2019].

Kuśmierczyk S., Księga filmów Andrieja Tarkowskiego, Warszawa 2012.

Le Fanu M., The Cinema of Andrei Tarkovsky, BFI, London 1987.

Martin S., Andrei Tarkovsky, Harpenden 2011.

Pierwszy List do Koryntian. Rozdział 4, <https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=289>[dostęp: 13.09.2019].

Robinson J.M., The Sacred Cinema of Andrei Tarkovsky, Maidstone 2006.

Rutkowski R., Stańcie się jak dzieci! O twórczości filmowej Andrieja Tarkowskiego, „Znak” 2007, nr 621, <http://www.miesiecznik.znak.com.pl/6212007rafal-rutkowskistancie-sie-jak-dzieci-o-tworczosci-filmowej-andrieja-tarkowskiego/> [dostęp: 11.09.2019].

Sartre J.-P., Discussion on the Criticism of „Ivan’s Childhood”, <http://nostalghia.com/TheTopics/Sartre.html>, tłum. M.G. Singh [dostęp: 8.09.2019].

Sartre J.-P., Lettera su „L’Infanzia d’Ivan”, „L’Unità”, 9 X 1962, <https://archivio.unita.news/assets/main/1962/10/09/page_006.pdf> [dostęp: 8.09.2019].

Słownik języka polskiego PWN, hasło: jurodiwyj, <https://sjp.pwn.pl/slowniki/jurodiwyj.html> [dostęp: 13.09.2019].

Strefa filmu. Kino Andrieja Tarkowskiego, red. I.A. NDiaye, M. Sokołowski, Toruń 2013.

Tarkovsky. Films, Stills, Polaroids and Writings, ed. A.A. Tarkovsky, H.J. Schlegel, L. Schirmer, London 2019.

Tarkowski A., Czas utrwalony, przekład, przypisy i posłowie S. Kuśmierczyk, Warszawa 2007.

Tarkowski A., Kompleks Tołstoja. Myśli o życiu, sztuce i filmie, wybrał, opracował i przedmową opatrzył S. Kuśmierczyk, Warszawa 1989.

Turovskaya M., Tarkovsky. Cinema as Poetry, tłum. N. Ward, oprac. i wstęp napisał I. Christie, London 1989.

Zwierciadło. Andriej Tarkowski w rozmowie z Jerzym Illgiem i Leonardem Neugerem, oprac. J. Illg, L. Neuger, Kraków 2016.