Niewypowiadalne bólu i paliatywny aspekt literatury (o Piotrusiu Leo Lipskiego)
PDF

Słowa kluczowe

pain
suffering
Lipski
palliative
literature
unspeakable
affect

Jak cytować

Porzuczek , S. (2020). Niewypowiadalne bólu i paliatywny aspekt literatury (o Piotrusiu Leo Lipskiego). Przestrzenie Teorii, (33), 303–320. https://doi.org/10.14746/pt.2020.33.15

Abstrakt

This article deals with the issue of the articulation of pain in Leo Lipski’s Piotruś [Little Peter]. In Lipski’s novel suffering is rarely direct, but is rather a sensation evoked by another’s perception (the oppressive gaze), cultural exclusion of disabled bodies and the dramatic experience of the disintegration of reality and language itself (as the medium of interpersonal communication and understanding). On this background the author presents the palliative conceptualization of literature (revealing itself in Lipski’s micro-novel), in which the emphasis is not exactly on the possibility of essential (re)presentation of pain, but on the relieving potential of the textual transposition (translation) of sensations and feelings.

https://doi.org/10.14746/pt.2020.33.15
PDF

Bibliografia

Adorno T.W., Dialektyka negatywna, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1986.

Blanchot M., Przestrzeń literacka, przekł. i posł. T. Falkowski, Warszawa 2016.

Borowicz J., Ciało we fragmentach, strzępki historii. Post-Zagładowe perwersje Leo Lipskiego, „Teksty Drugie” 2017, nr 2.

Bourke J., The Story of Pain. From Prayer to Painkillers, Oxford 2014.

Brzóza N.Z., O człowieku, cielesności i śmierci w perspektywie filozofii Emmanuela Lévinasa, „Poznańskie Studia Teologiczne” 2008, t. 22.

Burzyńska A., Markowski M.P., Psychoanaliza, [w:] tychże, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2007.

Cioran E., Zeszyty 1957–1972, przeł. I. Kania, Warszawa 2016.

Cuber M., „Nic” rzeczywistości. Piotruś: literacki przypadek zaparcia, [w:] tejże, Trofea wyobraźni. O prozie Leo Lipskiego, Katowice 2011.

Dauksza A., Nosiciel pamięci. O pamiętaniu, kalectwie i pisaniu w twórczości Leo Lipskiego, „Pamiętnik Literacki” 2013, nr 4.

Deleuze G., Literatura i życie, [w:] tegoż, Krytyka i klinika, przeł. B. Banasiak, P. Pieniążek, Łódź 2016.

Deleuze G., Największy film irlandzki („Film” Becketta), [w:] tegoż, Krytyka i klinika, przeł. B. Banasiak, P. Pieniążek, Łódź 2016.

Deleuze G., Prezentacja Sacher-Masocha. Chłód i okrucieństwo, „Schulz Forum” 2016, nr 7.

Deleuze G., Guattari F., Postulaty językoznawstwa, [w:] tychże, Tysiąc Plateau, przekł. zbior. pod red. J. Bednarek, Warszawa 2015.

Deleuze G., Guattari F., Tysiąc Plateau, przekł. zbior. pod red. J. Bednarek, Warszawa 2015.

Derrida J., Gorączka archiwum. Impresja freudowska, przeł. J. Momro, Warszawa 2016.

Derrida J., Ostrogi. Style Nietzschego, przeł. B. Banasiak, Łódź 2012.

Derrida J., Widma Marksa. Stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka, przeł. T. Załuski, Warszawa 2016.

Dybel P., Zagadka „drugiej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie, Kraków 2012.

Gosk H., Przypadek Piotruś. Bohater traumatyczny, [w:] tejże, Jesteś sam w swojej drodze. O twórczości Leo Lipskiego, Izabelin 1998.

Jelinek E., Kobieta i jej przeznaczenie. Kobiety i obozy koncentracyjne, przeł. K. Bikont, [w:] tejże, Moja sztuka protestu. Eseje i przemówienia, red. A. Jezierska, M. Szczepaniak, Warszawa 2012.

Jelinek E., Wojna innymi środkami. O Ingeborg Bachmann, przeł. A. Jezierska, [w:] tejże, Moja sztuka protestu. Eseje i przemówienia, red. A. Jezierska, M. Szczepaniak, Warszawa 2012.

Krupiński P., Leo Lipski – Homo patiens na szlakach literatury, [w:] tegoż, Ciało, historia, kultura. Pisarstwo Mariana Pankowskiego i Leo Lipskiego wobec tabu, Szczecin 2011.

Leksykon religioznawczy, Warszawa 1998.

Lipszyc A., Część śmierci: bierny frankizm i czarna gnoza w Piotrusiu Leo Lipskiego, „Teksty Drugie” 2017, nr 2.

Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, przeł. W. Berent, Poznań 2014.

Nycz R., Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia, [w:] tegoż, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997.

Pulkowski R., Trauma i epifania w „Piotrusiu” Leo Lipskiego i „Tłach” Stanisława Czycza, „Teksty Drugie” 2015, nr 6.

Św. Augustyn, O wolnej woli, [w:] tegoż, Dialogi filozoficzne, Warszawa 1953.

Wierzejska J., Retoryczna interpretacja autobiograficzna pisarstwa Leo Lipskiego, [w:] tejże, Retoryczna interpretacja autobiograficzna. Na przykładzie pisarstwa Andrzeja Bobkowskiego, Zygmunta Haupta i Leo Lipskiego, Warszawa 2012.

Zielińska B., W kloace świata. O Piotrusiu Leo Lipskiego, „Teksty Drugie” 1998, nr 1/2.

Žižek S., Wzniosły obiekt ideologii, przeł. J. Bator, P. Dybel, Wrocław 2001.