Narracje głodu czy narracje o głodzie?
PDF

Słowa kluczowe

hunger
narrative
culture
politics
poetics

Jak cytować

Brejnak , S. (2020). Narracje głodu czy narracje o głodzie?. Przestrzenie Teorii, (33), 283–302. https://doi.org/10.14746/pt.2020.33.14

Abstrakt

The aim of this article is to enumerate the main types of discourses in which the phenomenon of hunger is represented. These are following: culture of hunger (an anthropological and ethnological term describing cultural formations based on the problem of famine), politics of hunger (starvation used for political reasons), poetics of hunger (hunger as a component of a piece of art). The question about the difference between the presence of hunger (hunger’s narrative) and the representation of hunger (narrative of hunger) is the main problem of this essay. Brejnak claims that on the one hand, there is no unnarrated hunger (a natural/pure hunger) in cultural communication. On the other hand, he underlines that the experience of hunger as such is non-transitive and verbally inexpressible.

https://doi.org/10.14746/pt.2020.33.14
PDF

Bibliografia

ŹRÓDŁA LITERACKIE

Borowski T., Dzień na Harmenzach, [w:] tegoż, U nas w Auschwitzu…: opowiadania, Warszawa 2001.

Coetzee J.M., Życie i czasy Michaela K., [w:] tegoż, W sercu kraju, Życie i czasy Michaela K., Foe, przeł. M. Konikowska, Warszawa 1996.

Hamsun K., Głód, przeł. F. Mirandola, Poznań 2015.

Kafka F., Opowieści i przypowieści, Warszawa 2016.

Kafka F., Wybór prozy, oprac. Ł. Musiał, Wrocław 2018.

Karpowicz T., *, [w:] tegoż, Dzieła zebrane, t. IV, Wrocław 2013.

Lipska E., Układy scalone, [w:] tejże, Miłość w trybie awaryjnym, Kraków 2019.

Müller H., Huśtawka oddechu, przeł. K. Leszczyńska, Wołowiec 2010.

Różewicz T., Odejście Głodomora, [w:] tegoż, Teatr 2, Kraków 1988.

Sławek T., O głodzie: wiersze, Katowice 1994.

Swift J., Skromna propozycja, przeł. Ewa Krasińska, „Dialog” 2013, 1.

Szymborska W., Wiersze wybrane, Kraków 2012.

Szymborska W., Wystarczy, Kraków 2012.

OPRACOWANIA

Auerochs B., Ein Hungerkünstler. Vier Geschichten, [w:] M. Engel, B. Auerochs, Kafka-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart, Weimar 2010.

Barnett M., Empire of Humanity: a History of Humanitarianism, London 2011.

Bauman Z., Nowoczesność i zagłada, przeł. F. Jaszuński, Warszawa 1992.

Bauman Z., Płynny lęk, przeł. J. Margański, Kraków 2008.

Camporesi P., Laboratoria zmysłów, przeł. J. Ugniewska, Gdańsk 2005.

Caparrós M., Głód, przeł. M. Szafrańska-Brandt, Kraków 2016.

Deleuze G., Guattari F., Kafka. Ku literaturze mniejszej, przeł. A.Z. Jaksender, K.M. Jaksender, Kraków 2016.

Engel M., Zu Kafkas Kunst- und Literaturtheorie, [w:] M. Engel, B. Auerochs, Kafka-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart, Weimar 2010.

Fames [hasło], [w:] Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki, Warszawa 1986.

Foucault M., Czym jest Oświecenie?, [w:] tegoż, Filozofia, historia, społeczeństwo, Warszawa 2000.

Głód [hasło], [w:] A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1927.

Gumbrecht H.U., Produkcja obecności: czego znaczenie nie może przekazać, przeł. K. Hoffmann, W. Szwebs, Poznań 2016.

Hamera P., Wielki Głód w Irlandii 1845–1852 w świetle prasy angielskiej, Kraków 2016.

Hunger [hasło], [w:] Online Etymology Dictionary, <https://www.etymonline.com/word/hunger>, [dostęp: 21.07.2020].

Jünger G.F., Perfekcja techniki, przeł. W. Kunicki, Warszawa 2016.

Ketosis [hasło], [w:] The American Heritage Medical Dictionary, 2007.

Kulczycki S., Hołodomor: Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932–1933 jako ludobójstwo:problem świadomości, przeł. B. Sałej, Wrocław 2008.

Kultura afektu – afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym, red. R. Nycz,

A. Łebkowska i A. Dauksza, Warszawa 2015.

Markowski M.P., O reprezentacji, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.

Menninghaus W., Wstręt. Teoria i historia, przeł. G. Sowinski, Kraków 2009.

Musiał Ł., Wstęp, [w:] F. Kafka, Wybór prozy, Wrocław 2018.

Nienasycenie: filozofowie o Kafce, red. Ł. Musiał, A. Żychliński, Kraków 2011.

Nycz R., Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki, Warszawa 2017.

Payer P., Hungerkünstler in Wien. Eine verschwundene Attraktion, Wien 2002.

Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku, red. E. Kasperski, T. Mackiewicz, Warszawa 2004.

Riis J., How the Other Half Lives: Studies among the Tenements of New York, Whitefish 2004.

Russell S. Apt, Głód. Historia nienaturalna, przeł. K. Orszulewska, Warszawa 2011.

Stach R., Franz Kafka. Die Jahre der Entscheidungen, Frankfurt am Main 2002.

Sult [hasło], [w:] The Bokmål Dictionary, Oslo 2016.

Ziegler J., Geopolityka głodu: masowa zagłada, przeł. E. Cylwik, Warszawa 2013.