Dziennikarska archeologia rzeczy w reportażach biograficznych Angeliki Kuźniak
PDF

Słowa kluczowe

literary reportage,
Angelika Kuźniak
Papusza
Marlene Dietrich
Zofia Stryjeńska
object
the return to things

Jak cytować

Edyta, Żyrek-H. . (2020). Dziennikarska archeologia rzeczy w reportażach biograficznych Angeliki Kuźniak. Przestrzenie Teorii, (33), 265–281. https://doi.org/10.14746/pt.2020.33.13

Abstrakt

The article presents Angelika Kuźniak’s biographical reportages in the context of the theory referred to as “the return to things”. The analysis focuses on the books Marlene, Papusza and Stryjeńska. Diabli nadali. The stories of the women artists’ lives are a kind of journalistic archaeology of things. The aim of this article is to show that the material culture elements presented in Kuźniak’s books reflect characteristic features of women. Things are treated as objects of aesthetic contemplation, one of the most important journalistic sources of information, traces of the past, as well as a kind of message about history.

https://doi.org/10.14746/pt.2020.33.13
PDF

Bibliografia

Barański J., Etnologia i okolice. Eseje antyperyferyjne, Kraków 2010.

Barthes R., Efekt rzeczywistości, przeł. M.P. Markowski, „Teksty Drugie” 2012, nr 4.

Czapliński P., Przerabianie nostalgii albo proza lat dziewięćdziesiątych w poszukiwaniu utraconej teraźniejszości, „Kresy” 1999, nr 4.

Dobiegała A., Rzeczy jako język dyskursu memorialnego w holokaustowych reportażach Hanny Krall, „Teksty Drugie” 2013, nr 1–2.

Domańska E., Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań 2006.

Domańska E., Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami, „Kultura Współczesna” 2008, nr 3.

Foster H., Powrót realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, przekł. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2010.

Freedgood E., Czytając rzeczy, przeł. J. Sadowska, „Pamiętnik Literacki” 2009, nr 4.

Geertz C., O gatunkach zmąconych (nowe konfiguracje myśli społecznej), „Teksty Drugie” 1990, nr 2.

Horodecka M., Reportaż jako międzykulturowa mediacja. Marlene Angeliki Kuźniak, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2017, nr 3.

Karaszewska Z., Światy moich bohaterów układam ze szczegółów, <http://lubimyczytac.pl/aktualnosci/10081/swiaty-moich-bohaterow-ukladam-ze-szczegolow> [dostęp:30.09.2019].

Kiedrzynek A., Reportaż nie zginie. Rozmowa z Małgorzatą Szejnert, [w:] Arrka, Lublin, Siennica Różana 2011.

Kopytoff I., Kulturowa biografia rzeczy – utowarowienie jako proces, tłum. E. Klekot, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2003.

Kozłowski T., Rzeczy w kulturze konsumpcji. Między uczłowieczaniem przedmiotu a uprzedmiotowieniem człowieka, „Tematy z Szewskiej” 2017, nr 18.

Kuźniak A., Marlene, Wołowiec 2013.

Kuźniak A., Papusza, Wołowiec 2013.

Kuźniak A., Stryjeńska. Diabli nadali, Wołowiec 2015.

Olsen B., W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, przekł. B. Shallcross, Warszawa 2013.

Piechota M., Bohater „małego realizmu” – zwykły człowiek w reportażach Małgorzaty

Szejnert („My, właściciele Teksasu”), „Zeszyty Naukowe KUL” 2015, nr 58.

Pomian K., Jak uprawiać historię kultury, „Przegląd Historyczny” 1995, nr 86/1.

Rakowski T., Antropologia rzeczy: wprowadzenie, „Kultura Współczesna” 2008, nr 3.

Reporterka. Rozmowy z Hanną Krall, wybór, kompozycja, uzupełnienia oraz dokumentacja J. Antczak, Warszawa 2007.

Rifkin J., Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, przeł. E. Kania, Wrocław 2003.

Shallcross B., Rzeczy i zagłada, Kraków 2010.

Utracka D., „Pamięć rzeczy”. Mityzacja i demityzacja świata rzeczy w poezji Zbigniewa Herberta, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury” 1998, nr 7.

Waszczyńska K., Przedmowa, [w:] Ludzie w świecie przedmiotów. Przedmioty w świecie ludzi. Antropologia wobec rzeczy, red. nauk. A. Rybus, M.W. Kornobis, Warszawa 2016.

Wójcińska A., Reporterzy bez fikcji. Rozmowy z polskimi reporterami, Wołowiec 2011.

Żyrek-Horodyska E., Kartografowie codzienności. O przestrzeni (w) reportażu, Kraków 2019.