Sekrety Zenona Fajfera
PDF

Słowa kluczowe

liberature
secret
Maranos
deconstruction
Zenon Fajfer
Jacques Derrida

Jak cytować

Hoffmann , K. (2020). Sekrety Zenona Fajfera. Przestrzenie Teorii, (33), 169–190. https://doi.org/10.14746/pt.2020.33.8

Abstrakt

Liberature, the literary project created by Zenon Fajfer and Katarzyna Bazarnik, is usually read from the material perspective, which emphasizes the formal qualities of a work. The article tries to choose a different path. Firstly, it constructs the figure of a secret as the unrevealed foundation of Fajfer’s books. Secondly, it proposes to read this secret in the Marano mode. Hence, the secret of Marano, a Jew who has to conceal his own identity, supported by Jacques Derrida’s observations, becomes a departure point for a new hermeneutic model.

https://doi.org/10.14746/pt.2020.33.8
PDF

Bibliografia

A Dictionary of Cultural and Critical Theory, ed. by M. Payne and J. Rae Barbera, Malden–Oxford 2013.

Bazarnik K., Liberatura: ikoniczne oka-leczenie literatury, [w:] Tekst-tura. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki, red. M. Dawidek-Gryglicka, Kraków 2005.

Bazarnik K., Liberature. A Book-bound Genre, Kraków 2016.

Bielik-Robson A., Maranaty Derridy: sekrety, tajne bractwa, widma, „Czas Kultury” 2014, nr 5.

Cuddon A., A Dictionary of Literary Terms, New York 1982.

Derrida J., Aporias, transl. by T. Dutoit, Stanford CA 1993.

Derrida J., Obrzeznania, [w:] G. Bennington, J. Derrida, Jacques Derrida, przeł. i posłowiem opatrz. V. Szydłowska-Hmissi, Warszawa 2009.

Derrida J., Malabou C., Counterpath. Travelling with Jacques Derrida, transl. by D. Wills, Stanford CA 2004.

Fajfer Z., dwadzieścia jeden liter, Kraków 2010.

Fajfer Z., Liberatura, czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009, red. K. Bazarnik, wstęp W. Kalaga, Kraków 2010.

Fajfer Z., Odlot, Kraków 2019.

Fajfer Z., Spoglądając przez ozonową dziurę, Kraków 2009.

Fajfer Z., Bazarnik K., Oka-leczenie, Kraków 2009.

Hoffmann K., Czym jest i czym (być może) nie jest literatura eksperymentalna w XXI wieku?, [w:] Tradycje eksperymentu / eksperyment jako doświadczenie, red. K. Hoffmann, J. Kornhauser, B. Sienkiewicz, Kraków 2019.

Ilustrowany słownik terminów literackich. Historia, anegdota, etymologia, red. Z. Kadłubek, B. Mytych-Forajter, A. Nawarecki, Gdańsk 2018.

Jeżyk Ł., Spod spodu. O Spoglądając przez ozonową dziurę Zenona Fajfera, „Polonistyka” 2009, nr 4.

Lovecraft H.S., The Little Glass Bottle [rękopis], Brown University: Howard S. Lovecraft collection. Brown Digital Repository. Brown University Library, <https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:425207/> [dostęp: 10.06.2019].

Lovecraft H.S., The Little Glass Bottle [1896], <http://www.hplovecraft.com/writings/texts/fiction/lgb.aspx> [dostęp: 10.06.2019].

Macey D., Dictionary of Critical Theory, London–New York 2001.

Poe E.A., Rękopis znaleziony w butli, tłum. B. Leśmian, [w:] tegoż, Opowieści niesamowite, Kraków 1976.

Przybyszewska A., Liberackość dzieła literackiego, Łódź 2015.

Ranocchi E., Liberatura i osoba – zagadnienie antropologiczne, [w:] Tradycje eksperymentu / Eksperyment jako doświadczenie, red. K. Hoffmann, J. Kornhauser, B. Sienkiewicz, Kraków 2019.

Scholem G., Kabała i jej symbolika, przeł. R. Wojnakowski, Warszawa 2014.

Scholem G., O podstawowych pojęciach judaizmu, przeł. J. Zychowicz, Warszawa 2015.

Secret [hasło], <https://www.etymonline.com/search?q=secret> [dostęp: 10.06.2019].

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław–Warszawa–Kraków 2000.

Sonnet of Sonnets, ed. by K. Bazarnik and Z. Fajfer, Kraków and Oakland CA, 2012.

The Oxford Dictionary of the Jewish Religion, ed. R.J. Zwi Weblowsky, G. Wigoder, Oxford–New York 1997.