Ekstaza i „nicość egzystencji”. O obrazach cielesności i jej barwach w prozie Brunona Schulza

Abstrakt

The aim of the following study is to investigate two creations of Jacob’s corporality evoking disgust in the short stories A Visitation, Birds and The Night of the Great Season from The Cinnamon Shops. My main field of interest is the connections between colours and form which surround Jacob’s body and evoke disgust. The context for the following study was the theoretical concepts of Mary Douglas, Julia Kristeva, Agata Bielik-Robson and Michał Paweł Markowski.

https://doi.org/10.14746/pt.2020.33.9
PDF

Bibliografia

Ahmed S., Performatywność obrzydzenia, przeł. A. Barcz, „Teksty Drugie” 2014, 1.

Bachtin M., Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, Warszawa 1970.

Benjamin W., Pasaże, przeł. I. Kania, Kraków 2010.

Bocheński T., Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza. Lata trzydzieste, Kraków 2005.

Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej Bruno Schulz – w stulecie urodzin i w pięćdziesięciolecie śmierci, red. J. Jarzębski, Kraków 1999.

Dauksza A., Poetyka afektywna Brunona Schulza, [w:] tejże, Afektywny modernizm. Nowoczesna literatura polska w interpretacji relacyjnej, Warszawa 2017.

Douglas M., Czystość i zmaza, przeł. M. Bucholc, Warszawa 2010.

Gondowicz J., Trans-Autentyk. Nie-czyste formy Brunona Schulza, Warszawa 2014.

Jarzębski J., Prowincja centrum. Przypisy do Schulza, Kraków 2005.

Jarzębski J., Schulz, Wrocław 1999.

Kristeva J., Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Kraków 2007.

Markowski M.P., Powszechna rozwiązłość. Schulz, egzystencja, literatura, Kraków 2012.

Menninghaus W., Wstręt. Teoria i historia, przeł. G. Sowiński, Kraków 2008.

Nalewajk Ż., W stronę perspektywizmu. Problematyka cielesności w prozie Witolda Gombrowicza i Brunona Schulza. Prolegomena, Gdańsk 2010.

Nuda w kulturze, red. P. Czapliński, P. Śliwiński, Poznań 1999.

Olchanowski T., Jungowska interpretacja mitu ojca w prozie Brunona Schulza, Białystok 2001.

Schulz B., Opowiadania. Wybór esejów i listów, red. J. Jarzębski, Kraków–Wrocław 1998.

Schulz. Przewodnik „Krytyki Politycznej”, Warszawa 2012.

Słownik schulzowski, red. W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek, Gdańsk 2006.

Stala K., Na marginesach rzeczywistości: o paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza, Warszawa 1995.