„Zwijanie” ponowoczesności. O nowym realizmie Maurizia Ferrarisa
PDF

Słowa kluczowe

Verwindung
postmodernity
hermeneutics
new realism
ontology
aesthetics
documentality

Abstrakt

This article presents the views of Maurizio Ferraris, one of today’s best-known Italian middle-generation philosophers. Since the end of the 1990s, he has been constructing a concept he calls new realism. It is a critique of postmodernism defined in the broad sense, which, in Ferraris’ view, is characterised by the primacy of interpretation over facts, epistemology over ontology, conceptual schemes over reality. Ferraris assumes the possibility of strictly separating the two cognitive activities: the primary determination of facts and their secondary interpretation. Ferraris’ realist views are also expressed in his aesthetics and the concept of social document, founded on the notion of trace understood in the material sense. The author also attempts to critique Ferraris’ views on his understanding of realism and interpretation.

https://doi.org/10.14746/pt.2020.34.4
PDF

Bibliografia

Benoist J., Éléments de philosophie réaliste. Réflexions sur ce que l’on a, Paris 2011.

Bentornata realtà. Il nuovo realismo in discussione, red. M. De Caro, M. Ferraris, Torino 2012.

Ferraris M., Benvenuti nel realitysmo, „La Reppublica” 2011, 29 gennaio.

Ferraris M., Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce, Roma–Bari 2009.

Ferraris M., Dove sei? Ontologia del telefonino, Milano 2005.

Ferraris M., L’ermeneutica, Roma–Bari 1998.

Ferraris M., Ermeneutica di Proust, Milano 1987.

Ferraris M., Estetica razionale, Milano 2011 (wyd. pierwsze 1997).

Ferraris M., Hermeneutyka, [w:] Myśl mocna, myśl słaba. Hermeneutyka włoska od połowy XX wieku. Antologia tekstów, wybór, przekład i opracowanie M. Surma-Gawłowska i A. Zawadzki, Kraków 2015.

Ferraris M., Introduzione a Derrida, Roma-Bari 2003.

Ferraris M., Invecchiamento della „scuola del sospetto”, [w:] Il pensiero debole, ed. G. Vattimo, P.A. Rovatti, Milano 1983.

Ferraris M., Jackie Derrida: ritratto a memoria Torino 2006.

Ferraris M., Manifesto del nuovo realismo, Roma–Bari 2012.

Ferraris M., Ricostruire la decostruzione. Cinque saggi a partire da Jacques Derrida, Milano 2010.

Ferraris M., Storia dell’ermeneutica, Milano 2008.

Ferraris M., Tracce. Nichilismo moderno postmoderno, Milano 2006 (wyd. pierwsze 1983).

Ferraris M., Zestarzenie się „szkoły podejrzliwości”, [w:] Myśl mocna, myśl słaba. Hermeneutyka włoska od połowy XX wieku. Antologia tekstów, wybór, przekład i opracowanie M. Surma-Gawłowska i A. Zawadzki, Kraków 2015.

Habermas J., Modernizm – niedokończony projekt, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. N. Nycz, Kraków 1997.

Heidegger M., Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 2004.

Krasnodębski Z., Rozumienie ludzkiego zachowania: rozważania o filozoficznych podstawach nauk humanistycznych i społecznych, Warszawa 1986.

Myśl mocna, myśl słaba. Hermeneutyka włoska od połowy XX wieku. Antologia tekstów, wybór, przekład i opracowanie M. Surma-Gawłowska i A. Zawadzki, Kraków 2015.

Storia dell’ontologia, a cura di M. Ferraris, Milano 2008.

Zahavi D., Fenomenologia Husserla, przeł. M. Święch, Kraków 2012.