Katapulta, czyli przygody polonistyki niezdyscyplinowanej
PDF

Słowa kluczowe

catapult
transgression
Polish philology
interdisciplinarity
transdisciplinarity

Jak cytować

Nawarecki, A. (2020). Katapulta, czyli przygody polonistyki niezdyscyplinowanej. Przestrzenie Teorii, (34), 209–222. https://doi.org/10.14746/pt.2020.34.9

Abstrakt

This article is about the possibilities of transdisciplinary research and was written from the perspective of the specialist in Polish philology. The paper also refers to proposals presented at the 12th Convention of Specialists in Polish Studies [Zjazd Polonistów] (2011) and the volume Nowa humanistyka (New Humanities) (2017). These texts postulated transforming the specific “identity” of Polish philology into cultural studies or anthropology of literature and an attempt to “build bridges” with other specializations so far falling within the paradigm of interdisciplinarity. The author proposes a better way to cross the traditional divisions between the humanities and sciences and presents the term “transdisciplinarity”, which is somehow connected to the metaphor of “jumping over the wall”. Consequently, he proposes the figure of the catapult, which is used in poetics, is derived from the military machine, and is now understood as a rescue launcher. Thinking in terms of catapult assume a ferocity and the risk of entering foreign territory, the need to enter into a direct, concrete and difficult relationship with another world (of matter, laws, methods and problems).

https://doi.org/10.14746/pt.2020.34.9
PDF

Bibliografia

Afeltowicz Ł., Sojak R., Arystokraci i rzemieślnicy. Synergia stylów badawczych, Toruń 2015.

Arct M., Słownik języka polskiego, Warszawa 1916.

Barthes R., Imperium znaków, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2004.

Calvino I., Wykłady amerykańskie, przeł. A. Wasilewska, Gdańsk–Warszawa 1986.

Giard L., Dzieje pewnych badań. Wprowadzenie, [w:] M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Kraków 2008.

Jaspers K., Filozofia, t. 1, Filozoficzna orientacja w świecie, przeł. M. Żelazny, Toruń 2019.

Nawarecka L., Symbol, [w:] Ilustrowany słownik terminów literackich, red. Z. Kadłubek, B. Mytych-Forajter, A. Nawarecki, Gdańsk 2018.

Nawarecki A., Lajerman, Gdańsk 2010.

Nawarecki A., Pokrzywa. Eseje, Chorzów–Sosnowiec 1996.

Nawarecki A., Stomatopoetyka (projekt, koszmar, marzenie), [w:] Fragmenty dyskursu maladycznego, red. M. Ganczar, I. Gielata, M. Ładoń, Gdańsk 2019.

Nikodem M., Zęby – zgrzytanie i życie, [w:] Fragmenty dyskursu maladycznego, red. M. Ganczar, I. Gielata, M. Ładoń, Gdańsk 2019.

Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii, red. P. Czapliński, R. Nycz oraz D. Dominik, J. Bednarek, A. Dauksza, J. Misun, Warszawa 2017.

Przyszłość polonistyki. Koncepcje – rewizje – przemiany, red. A. Dziadek, K. Kłosiński, F. Mazurkiewicz, Katowice 2013.

Szymutko S., Nagrobek ciotki Cili, Katowice 2001.

Vinci L. da, List do Ludwika Moro. 1482, [w:] tegoż, Pisma wybrane, wyb., przeł. i wstępem opatrzył L. Staff, Warszawa 1958.