Nogi. Męskość i niepełnosprawność w Szpitalu Czerwonego Krzyża Michała Choromańskiego
PDF

Słowa kluczowe

Polish literature
Michał Choromański
masculinity
disability
body

Abstrakt

In the article, the author presents an interpretation of the novel Szpital Czerwonego Krzyża by Michał Choromański. One of the key interpretative hypothesis advanced by the author of the article based on a reading of the novel is the assumption that the work constitutes an important statement on masculinity and disability, exposing the artificiality and unoriginality of masculine gender roles and criticizing somatic culture. This criticism is, in turn, significant with regard to twentieth-century reflections on body issues in post-war modernity. The author of the article indicates that Choromański’s work, written before the Second World War but published not until 1956, is a piece of significance
for the reconstruction of issues of disability in terms of Polish literary history.

https://doi.org/10.14746/pt.2020.34.16
PDF

Bibliografia

Brosses Ch. de, O kulcie fetyszów, przeł. M. Skrzypek, Warszawa 1992.

Butler J., Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, przeł. K. Krasuska, Warszawa 2008.

Choromański M., Schodami w górę, schodami w dół, Warszawa 2017.

Choromański M., Szpital Czerwonego Krzyża, Poznań 1987.

Galant A., Kobiecość i niepełnosprawność. Między feminizmem a posthumanizmem, [w:] Nowa Kobieta – figury i figuracje, red. I. Iwasiów, A. Krukowska, A. Zawiszewska, Szczecin 2017.

Galant A., Literatura z niepełnosprawnościami. Zarys możliwych lektur, „Czas Kultury” 2019, nr 4.

Garland-Thomson R., Gapienie się, czyli o tym, jak patrzymy i jak pokazujemy siebie innym, przeł. K. Ojrzyńska, „Czas Kultury” 2019, nr 4.

Haraway D., Manifest gatunków stowarzyszonych, przeł. J. Bednarek, [w:] Teorie wywrotowe, red. A. Gajewska, Poznań 2012.

Horkheimer M., Adorno T., Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1994.

Januk J., Terminologia i problematyka medyczna we wczesnych (1931–1939) utworach Michała Choromańskiego, „Medycyna Nowożytna” 2005, 12/1–2.

Kołos S., Od gruźlicy do elektrycznego oka. Medycyna, niepełnosprawność i technologia w Polskiej Kronice Filmowej, „Kultura Współczesna” 2018, nr 3.

Kosińska A., Literatura choromaniaków, „Dekada Literacka” 1997, nr 10–11.

Shusterman R., Świadomość ciała. Dociekania z zakresu somaestetyki, przeł. W. Małecki, S. Stankiewicz, Kraków 2008.

Sobolczyk P., Homogotycki skandal według Choromańskiego, „Czytanie Literatury: Łódzkie Studia Literaturoznawcze” 2014, nr 3.

Śmieja W., Dygresje na temat kampowania męskości. O Dygresjach na temat kaloszy Michała Choromańskiego, [w:] (Nie)męskość w tekstach kultury XIX i XX wieku, red. B. Zwolińska i K.M. Tomala, Gdańsk 2019.

Śmieja W., Erotyzacja relacji męsko-męskich w prozie Michała Chromańskiego, [w:] tegoż, Homoseksualność i polska nowoczesność. Szkice o teorii, historii i literaturze, Katowice 2015.

Umińska B., Michał Choromański. Zazdrość i medycyna, [w:] tejże, Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze, Warszawa 2001.

Wysłouch S., Twórczość Choromańskiego wobec międzywojennego psychologizmu, „Pamiętnik Literacki” 1975, 66/1.