Filmowe reprezentacje seksualności osób niepełnosprawnych – przykład polski
PDF

Słowa kluczowe

film
disability
sexuality

Abstrakt

Disability in Polish films is not a marginal issue. As a film topic, it has been explored in many different ways and contexts due to a nexus of diverse relations, trends and social phenomena. All of which have revealed the degree of intensity of the phenomenon as well as its historic changeability. On the one hand, such images have been a reflection of the filmmakers’ interests and, on the other, a source of knowledge on disability and a kind of catalyst for socio-moral transformation shaping the attitudes and behaviour of society towards the disabled. The problem is presented by,, images of disabled film characters, which are widely used in Polish cinematography and often built on social
stereotypes, as well as by the communicative strategies used by filmmakers in their works on disability. In this context, films about disability have played an opinion-forming role, contributing greatly to an enhanced image of disabled people in society and widening their area of activity. The sexuality of people with disabilities is portrayed as asexuality and hypersexuality, and in Polish cinema it mainly concerns the emotional sphere, and less so the physical.

https://doi.org/10.14746/pt.2020.34.17
PDF

Bibliografia

Barnes C., Wizerunki niepełnosprawności i media, przeł. M.D. Dastych, Warszawa 1997.

Bławut J., Bohater w filmie dokumentalnym, Łódź 2010.

Ferenz K., Źródła kształtowania się postaw wobec osób niepełnosprawnych, [w:] Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnoprawnych w kontekście społecznych zmian, red. G. Miłkowska, B. Olszak-Krzyżanowska, Kraków 2008.

Fornalik I., Wizerunki osób niepełnosprawnych w mediach – media w percepcji niepełnosprawnych, [w:] Świat pełen znaczeń – kultura i niepełnosprawność, red. J. Baran, S. Olszewski, Kraków 2006.

Foucault M., Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, przeł. H. Kęszycka, Warszawa 1987.

Goffman E., Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity, New York 1986.

Gorajewska D., Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością, Warszawa 2006.

Izdebski Z., Postawy Polaków wobec seksualności osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie, [w:] Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną – uwolnienie od schematów i uprzedzeń, red. J. Gładkowska, A. Giryński, Warszawa 2005.

Jak kochają niepełnosprawni, „Integracja” 2002, nr 2, s. 10–18 [brak autora].

Kijak R., Opinie studentów studiów zaocznych o seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, [w:] Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych, red. Cz. Kosakowski, A. Krause, Olsztyn 2005.

Lubelski T., Strategie autorskie w polskim filmie fabularnym lat 1945–1961, Kraków 2000.

Norden M.F., The Cinema of Isolation: A History of Physical Disability in the Movies, New Jersey 1994.

Otto W., Obrazy niepełnosprawności w polskim filmie, Poznań 2012.

Otto W., Od ułomności do fenomenu. O bohaterach filmów Jana Jakuba Kolskiego, „Kultura Współczesna” 2007, nr 4.

Pięta A., Rola mediów w kształtowaniu postaw wobec niepełnosprawności, [w:] Postawy wobec niepełnosprawności, red. L. Frąckiewicz, Katowice 2002.

Stanisławski P., Seks upośledzany, „Integracja” 2004, nr 4.

Winiecki T., Seks zrehabilitowany, „Integracja” 2006, nr 5.

Zakrzewska-Manterys E., Wizerunek medialny dziecka niepełnosprawnego, [w:] Dziecko we współczesnej kulturze medialnej, red. B. Łaciak, Warszawa 2003.

Zwierzchowski P., Doświadczanie inności, „Polonistyka” 2004, nr 5.