Biały bez. Pożegnanie Profesora Sylwestra Dworackiego
PDF

Słowa kluczowe

remembrance
Professor Sylwester Dworacki
farewell
Editorial Board of “Przestrzenie Teorii”

Jak cytować

Krajewska, A. . (2020). Biały bez. Pożegnanie Profesora Sylwestra Dworackiego. Przestrzenie Teorii, (34), 411–413. https://doi.org/10.14746/pt.2020.34.20

Abstrakt

A text dedicated to the memory of Professor Sylwester Dworacki, a member of the Editorial Committee of the journal „Przestrzenie Teorii” [Spaces in Theory].

https://doi.org/10.14746/pt.2020.34.20
PDF