Prolog antycznej komedii w oczach Profesora Sylwestra Dworackiego (1937–2020)
PDF

Słowa kluczowe

Sylwester Dworacki
prologue
epilogue
deity
plot

Jak cytować

Wesołowska, E. (2020). Prolog antycznej komedii w oczach Profesora Sylwestra Dworackiego (1937–2020). Przestrzenie Teorii, (34), 415–421. https://doi.org/10.14746/pt.2020.34.21

Abstrakt

The article is an attempt to remember the recently deceased, eminent researcher, Prof. Dr. Sylwester Dworacki, based on his article on prologues in Menander’s ancient Greek comedy.

https://doi.org/10.14746/pt.2020.34.21
PDF

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Danielewicz J., Nasz Profesor Sylwester Dworacki, „Symbolae Philologorum Posnaniensium” 2008, XVIII, s. 5–22.

Dworacki S., Biogram, [w]: AETAS AUREA. Sto lat filologii klasycznej na Uniwersytecie w Poznaniu, red. E. Wesołowska i P. Urbański, Poznań 2019, s. 50–53.

BIBLIOGRAFIA PRAC SYLWESTRA DWORACKIEGO DOTYCZĄCYCH KOMEDII ANTYCZNYCH7

Menander quomodo personas in „Dyscolo” fabula in scaenam induxerit. Studia Menandrea ad „Dyscolum” pertinentia, Wrocław 1965, s. 64–75.

Akcesoria sceniczne w komediach Menandra, Poznań 1968 (praca doktorska, maszynopis).

The Role of Scenic Accessories in the Comedies of Menander, „Eos” 1969–1970, LVIII, s. 201–217 oraz „Eos” 1970, LIX, s. 35–56 (poszerzona wersja pracy doktorskiej).

Technika dramatyczna Menandra, Poznań 1973.

The Prologues in the Comedies of Menander, „Eos” 1973, LX, s. 33–47.

The Presentation of Persons in Menander’s „Shield”, „Symbolae Philologorum Posnaniensium” 1973, I, s. 33–45.

Jedność akcji w „Odludku”, „Symbolae Philologorum Posnaniensium” 1975, II, s. 33–45.

„Hamartia”in Menander, „Eos” 1977, LXV, s. 17–24.

The Ending Formula in New Comedy, „Symbolae Philologorum Posnaniensium” 1977, III, s. 35–40.

„Ijon” Eurypidesa a komedie Menandra, „Symbolae Philologorum Posnaniensium” 1983, VI, s. 21–31.

A Commentary to Some Places in the „Dyskolos” of Menander, „Eos” 1985, LXXIII, s. 59–63.

Platonios i Anonim o komedii i komediopisarzach greckich, „Meander” 1987, XLII (z. 2/3), s. 87–92.

Die Interpretation ausgewählter Szenen aus der „Samia” des Menanders, „Eos” LXXVII, 1989, s. 199–209.

Eupolis i fragmenty jego komedii, Poznań 1991.

Römische Grammatiker über die Komödie, „Symbolae Philologorum Posnaniensium” 1991, VIII, s. 91–102.

Zu Eupolis und seinen „Demen”, „Symbolae Philologorum Posnaniensium” 1994, X, s. 13–22.

The „Pytine” and the date of Cratinus’ death, [w:] Vetustatis amore et studio. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Kazimierzowi Limanowi, red. I. Lewandowski i A. Wójcik, Poznań 1995.

Die Barbaren in den Komödien des Menanders. Power and Spirit, „Annales Universitatis Turkuensis” 1999, t. 199, s. 99–110.

Chłostanie Dionizosa. Bogowie na scenie w komediach Arystofanesa, [w:] Język. Religia, Tożsamość, nr 1 (13), PZWS Gorzów Wielkopolski 2016, s. 43–54.