Dramaturgia pojęć
PDF

Słowa kluczowe

dramaturgy of concepts
dramaturgical literary studies
“tender narrator”
Olga Tokarczuk
Night
Wisława Szymborska
mysterium tremendum
literalness
metaphor
drama

Jak cytować

Krajewska, A. (2021). Dramaturgia pojęć. Przestrzenie Teorii, (36), 7–13. https://doi.org/10.14746/pt.2021.36.0

Abstrakt

The article is an introduction to the dramaturgies in contemporary humanities and focuses on the problem of the dramaturgy of concepts. Using Olga Tokarczuk’s example of the “tender narrator” and Wisława Szymborska’s poem Night, it shows different ways of creating attitudes towards the disintegration of the vision of the world based on the topos of the Book.

https://doi.org/10.14746/pt.2021.36.0
PDF

Bibliografia

Derrida J., Darować śmierć, przeł. K. Liszka, M. Pawlikowska, „Odra” 2004, nr 12, s. 38–48.

Herbert Z., Jonasz, [w:] Wiersze zebrane, Warszawa 1971, s. 247.

Kierkegaard S., Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, z oryginału duńskiego przeł. i wstępem opatrzył J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1972.

Krajewska A., Teoria splątana, „Przestrzenie Teorii” 2020, nr 34, s. 8/9.

Szymborska W., Noc, [wiersz z tomu Wołanie do Yeti, w:] Wiersze wybrane, Kraków 2000, s. 23–25.

Tokarczuk O., Czuły narrator, przemowa noblowska Olgi Tokarczuk, Svenska Akademien, The Nobel Foundation 2019.

Wittlin J., Lament barana ofiarnego, [za:] J. Abramowska, Pisarze w zwierzyńcu, Poznań 2010, s. 13.