Dar Czesława Miłosza w kontekście filozofii daru Jacques’a Derridy

Main Article Content

Tomasz Umerle

Abstrakt

The aim of this text is to present an attempt at the deconstructionist interpretation of Czesław Miłosz’s verse ‘Dar’ (‘Gift’). On the one hand, this paper emphasizes the moment of ‘dissemination’ of the literary work – the space between the title and ‘the rest’ of the text (which appeals more to the American deconstructionism) is seen as both a connection and an irreducible gap. On the other hand, this ‘dissemination’ is understood in terms offered by J. Derrida’s philosophy of gift. Miłosz used a word ‘gift’ in the title, but in the ‘textual corpus’ he made this donation ‘imperceptible’. This observation enables the Author to interpret Miłosz’s poem in the context of Derrida’s discourse of (im)possibility of gift. Consequently the title will be understood here as a gift to the text (the gift of meaning to the experience described there), but at the same time this gift/title will be seen as irreducibly separated from the ‘rest’ of the text, because of the relation between the title and the ‘textual corpus’.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Rozprawy

Referencje

 1. C. Miłosz, Poezje, Warszawa 1981.
 2. C. Miłosz, Ziemia Ulro, przedmowa J. Sadzik, Kraków 2000, s. 269.
 3. Ł. Front, Recepcja Williama Blake’a w tworczości Czesława Miłosza, Kraków 2008, s. 56.
 4. M. Stala, Czesław Miłosz, [w:] tegoż, Trzy nieskończoności: o poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza, Kraków 2001, s. 198.
 5. M.P. Markowski, Miłosz: dylematy autoprezentacji, [w:] Poznawanie Miłosza 2, red. A. Fiut, cz. I, Kraków 2000, s. 335, 336.
 6. J.-J. Rousseau, Przechadzka druga, [w:] tegoż, Przechadzki samotnego marzyciela, przeł. B. Baczko, M. Gniewiewska, Warszawa 1967, s. 39-40.
 7. J. Hartwig, Bellagio, [w:] tejże, Nie ma odpowiedzi, Warszawa 2001, s. 47.
 8. G. Bennington, J. Derrida, Jacques Derrida, przekł. i posłowie V. Szydłowska-Hmissi, Warszawa 2009, s. 198, 202.
 9. J. Derrida, The Double Session, [w:] tegoż, Dissemination, przekł. i wstęp B. Johnson, Chicago 1981, s. 177-178, 179.
 10. J. Derrida, Parages, Paris 1986, s. 225-226.
 11. M.P. Markowski, Pomyśleć niemożliwe. Marion, Derrida i filozofia daru, „Znak” 2001, nr 1, s. 36.
 12. A. Bielik-Robson, Trujący prezent Jacques’a Derridy, [w:] Fenomen daru, red. A. Grzegorczyk i in., Poznań 2004, s. 88.
 13. U. Idziak, Dar. Spor między Jeanem-Lukiem Marionem a Jacques’em Derridą, Kraków 2009, s. 42.
 14. J. Derrida, The Time of the King, [w:] tegoż, Given Time: I. Counterfeit Money, przeł. P. Kamuf, Chicago 1992, s. 10.
 15. A. Fiut, Moment wieczny: o poezji Czesława Miłosza, Kraków 1998, s. 119.
 16. M. Zaleski, Zamiast: o twórczości Czesława Miłosza, Kraków 2005, s. 218-219.
 17. E. Bieńkowska, W ogrodzie ziemskim: książka o Miłoszu, Warszawa 2004, s. 126.
 18. J. Derrida, Edmond Jabes i problem księgi, [w:] tegoż, Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński, Warszawa 2004, s. 111-132.