Bierni pisarze i wyrozumiali czytelnicy. Instytucja i interpretacja w polu badawczym antropologii literatury

Main Article Content

Aldona Kopkiewicz

Abstrakt

This essay presents a polemic against the anthropology of literature. The author examines the relation between the ethics of interpretation and the discourse of the anthropology of literature as well as cultural studies. She also shows theoretical conditions under which a textual subject appears to be weak and passive and thus becomes just a field in which a researcher can inscribe various cultural identities. In this way a researcher tries to restitute the subject after its poststructural “death”, but he/she might do that only by mediation through social and cultural identities, which he/she actually examines. On the practical level this entanglement causes a situation in which writers and artists create works that fulfill institutional expectations. It would be therefore necessary to establish to what extent an anthropological approach towards a text enables us to invent new models of subjectivity. Without this it would be difficult to consider literary/cultural studies to be a truly critical discipline based on independent, yet collaborative reflection to be found in theoretical and artistic texts alike.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Rozprawy

Bibliografia

 1. R. Musil, Człowiek bez właściwości, przeł. K. Radziwiłł, K. Truchanowski, J. Zeltzer, Warszawa 1971, s. 40.
 2. D. Attridge, Jednostkowość literatury, przeł. P. Mościcki, Kraków 2007.
 3. A. Nünning, Światy – światopoglądy – sposoby tworzenia światow. O wiedzy w literaturzei o zadaniu literaturoznawstwa, przeł. K. Kuczma, „Teksty Drugie” 2010, nr 3.
 4. A. Łebkowska – Między antropologią literatury a antropologią literacką, „Teksty Drugie” 2007, nr 6.
 5. J. Culler, Uprawianie badań kulturowych, przeł. M. Maryl, „Teksty Drugie” 2010, nr 5.
 6. M.P. Markowski, Antropologia i literatura, „Teksty Drugie” 2007, nr 6.
 7. W. Iser, Czym jest antropologia literatury? Rożnica między fikcjami wyjaśniającymi a odkrywającymi, przeł. A. Kowalcze-Pawlik, „Teksty Drugie” 2006, nr 5.
 8. M. Foucault, Czym jest Oświecenie?, [w:] tenże, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, przeł. D. Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa–Wrocław 2000, s. 287.
 9. R. Nycz, Antropologia literatury – kulturowa teoria literatury – poetyka doświadczenia, „Teksty Drugie” 2007, nr 6, s. 35.
 10. R. Nycz, O przedmiocie studiów literackich – dziś, „Teksty Drugie” 2005, nr 1-2.
 11. A. Łebkowska, Między antropologią literatury…; A. Burzyńska, Anty-teoria literatury, Kraków 2006.
 12. B. Fink, Kliniczne wprowadzenie do psychoanalizy lacanowskiej. Teoria i technika, przeł. Ł. Mokrosiński, Warszawa 2002
 13. B.Fink, The Lacanian Subject, Princeton 1999.
 14. J. Derrida, Psyche. Odkrywanie Innego, przeł. M.P. Markowski, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładow, red. R. Nycz, Kraków 1996, s. 84.
 15. J. Derrida, Freud i scena pisma, [w:] tenże, Pismo i rożnica, Warszawa 1999.
 16. R. Nycz, Antropologia literatury – kulturowa teoria literatury…; tenże, O przedmiocie tudiow literackich – dziś; tenże, Literatura nowoczesna wobec doświadczenia, „Teksty
 17. Drugie” 2006, nr 6.
 18. R. Nycz, O nowoczesności jako doświadczeniu, „Teksty Drugie” 2006, nr 3.
 19. P. Bourdieu, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, Kraków 2007, s. 202.
 20. J.-L. Nancy, Being Singular Plural, przeł. R.D. Richarson, A.E. O’Byrne, California 2006.