Wody Zofii Nałkowskiej
PDF

Słowa kluczowe

wyobraźnia akwatyczna
kompleks Ofelii
mit Ofelii

Abstrakt

The article treats the aquatic imagination of Zofia Nałkowska in her early and late works. The matter of water is in Nałkowska’s writing strongly connected with an image of women, but, as the author claims, not in the way Gaston Bachelard pointed out in his works. Nałkowska throughout her writing attemped to re-think and re-write the Ophelia complex (or the Ophelia myth), indicating cultural and social aspects of women’s choices. The more adequate theory describing women’s relation with water is the one proposed in Luce Irigaray’s essays.
https://doi.org/10.14746/pt.2011.16.5
PDF

Bibliografia

B. Smoleń, Płeć i śmierć. Tanatyczna wyobraźnia Zofii Nałkowskiej, [w:] Ciało, płeć, literatura. Prace ofiarowane profesorowi Germanowi Ritzowi w pięćdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Hornung, M. Jędrzejczak, T. Korsak, Warszawa 2001, s. 197-230.

E. Frąckowiak-Wiegandtowa, Sztuka powieściopisarska Zofii Nałkowskiej (lata 1935–1954), Wrocław 1975.

L. Irigaray, Mechanics of fluids, [w:] taż, The Sex Which Is Not One, przeł. C. Porter, C. Burke, New York 1985.

L. Irigaray, Marine Lover of Friedrich Nietzsche, przeł. G.C. Gill, New York 1991.

A. Czabanowska, Wyobraźnia poetycka w poezji Młodej Polski, „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 3, s. 99-135.

A. Rosa, Impresjonistyczne pejzaże akwatyczne w poezji młodopolskiej, „Przegląd Humanistyczny” 2001, z. 1, s. 33-47.

M. Baczkowska-Milian, W kręgu motywów akwatycznych młodopolskiej poezji Leopolda Staffa, „Kwartalnik Opolski” 2003, z. 2-3, s. 21-42.

Z. Nałkowska, Kobiety, Warszawa 1976, s. 9-10, 19, 26,

G. Bachelard, Woda i marzenia, [w:] tenże, Wyobraźnia poetycka, przeł. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, Warszawa 1975, s. 119-166

A. Chałupnik, Inspiracje schopenhauerowskie we wczesnej prozie Zofii Nałkowskiej, „Konteksty” 2004, nr 1/2, s. 138-141.

E. Kraskowska, Niebezpieczne związki. O prozie Zofii Nałkowskiej, „Teksty Drugie” 1995, nr 3-4.

Z. Nałkowska, Romans Teresy Hennert, Warszawa 1980, s. 125, 202.

Z. Nałkowska, Węże i róże, Warszawa 1977, s. 167.

E. Showalter, Przedstawiając Ofelię: kobiety, szaleństwo i zadania krytyki feministycznej, [w:] Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie. Antologia szkiców, red. A. Nasiłowska, Warszawa 2001, s. 188-205.

A. Nawarecki, Akwatyki. Woda i przedmioty Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, [w:] tenże, Rzeczy i marzenia. Studia o wyobraźni poetyckiej skamandrytów,Katowice 1993, s. 99-119.

Z. Nałkowska, Granica, Warszawa 1980, s. 164-165.

Z. Nałkowska, Niecierpliwi, Warszawa 1978, s. 67.