Teoria literatury doby „zwrotów”: o jubileuszowej ankiecie „Tekstów Drugich”

Main Article Content

Paweł Bohuszewicz

Abstrakt

After 20 years of appearance in print of “Teksty Drugie” magazine, its chief editor, Ryszard Nycz, has prepared some general questions and refers them to the closest collaborators. Many of them are poststructuralistic, but not only: the text of Ewa Domańska consists of the project of return of natural sciences into the core of humanities, and Danuta Ulicka’s text The Archival Turn (As I See It) announces the necessity of a turn to philology – not its 16th or 19th century versions, but postmodern philology.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Rozprawy

Bibliografia

 1. Burzyńska, Literatura, komunikacja i miłość, [w:] taż, Anty-teoria literatury, Kraków 2006, s. 152-157
 2. French Theory w Polsce, red.E. Domańska, M. Loba, Poznań 2010
 3. R. Nycz, Tekstowe doświadczenia, „Teksty Drugie” 2010, nr 1/2, s. 9.
 4. A. Burzyńska, Podsumowanie (Poststrukturalizm w pigułce), [w:] taż, Antyteoria literatury, s. 114.
 5. R. Barthes’a Od nauki do literatury (przeł. J. Lalewicz, [w:] tenże, Mit i znak. Eseje, wyb. i słowo wstępne J. Błoński, Warszawa 1970
 6. J.-F. Lyotard (avec J.-L. Thébaud), Au juste, Paris 1979
 7. M.P. Markowski w rozmowie O literaturoznawczym profesjonalizmie, etyce badacza i kłopotach z terminologią rozmawiają prof. Teresa Walas, prof. Henryk Markiewicz, prof. Michał Paweł Markowski, prof. Ryszard Nycz i dr Tomasz Kunz, „Wielogłos” 2007, nr 1, s.
 8. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006
 9. A. Burzyńska i M.P. Markowski Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.
 10. H. Markiewicz, Resentymenty i utopia, „Tygodnik Powszechny” 25.08.2009 <http://tygodnik.onet.pl/33,0,32031,resentymenty_iutopia,artykul.html>.
 11. S. Wójtowicz, Stracone złudzenia. Stanley Fish wobec badań kulturowych, „Przestrzenie Teorii” 2010, nr 13, s. 209