„Cinemagraphs” Jamie Beck w kontekście dramatycznej teorii literatury
PDF

Słowa kluczowe

ruchome fotografie
dramatyczna teoria
cinemagraphs

Jak cytować

Woźniak, E. (2012). „Cinemagraphs” Jamie Beck w kontekście dramatycznej teorii literatury. Przestrzenie Teorii, (17), 89–103. https://doi.org/10.14746/pt.2012.17.6

Abstrakt

The purpose of this article is to present works of a New York photographer Jamie Beck, who developed a new type of moving photography – cinemagraphs, and look at her work from the perspective of the dramatic theory of literature. Jamie Beck in her works redefines many notions related to the visual realm. Movement and time relationship, the model identity and the impact of material on the image perception are the most interesting problems, that are connected with cinemagraphs. All these issues are analyzed in relation to fields dealing with image: André Rouille’s and Roland Barthes’ photographic theories, art history represented by Georges Didi- Huberman and Rudolf Arnheim’s “the psychology of creative eye”.
https://doi.org/10.14746/pt.2012.17.6
PDF

Bibliografia

<http://cinemagraphs.com/about/> [20.07.2012].

H.-T. Lehmann, Teatr postdramatyczny, przeł. D. Sajewska, M. Sugiera, Kraków 2004, s. 31 i nast.

A. Krajewska, Dramatyczna teoria literatury. Zarys problematyki, Poznań 2009, s. 19, 22, 25

R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, przeł. J. Mach, Warszawa 1978, s. 373, 423

A. Rouillé, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, przeł. O. Hedemann, Kraków 2005, s. 228-229, 239.

G. Didi-Huberman, Przed obrazem. Pytanie o cele historii sztuki, przeł. B. Brzezicka, Gdańsk 2011, s. 17, 18-19

S. Sontag, O fotografii, przeł. S. Magala, Warszawa 1986, s. 77.

R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa 2008, s. 28-219

J. Kurowicki, Fotografia jako zjawisko estetyczne. Wstęp, Toruń 2000, s. 35.

<http://fromme-toyou.tumblr.com/post/4580571450/my-personal-favorite-doesnt-itmake-you> [13.04.2011].

S. Kierkegaard, Powtórzenie. Próba psychologii eksperymentalnej przez Constantina Constantinusa, [w:] tenże, Powtórzenie. Przedmowy, przeł. i oprac. B. Świderski, Warszawa 2000, s. 38.