Estetyka, erotyka i parytet płciowy: Historia piękna i Historia brzydoty pod redakcją Umberta Eco

Main Article Content

Krzysztof Obremski

Abstrakt

The topic of comparative analysis which is presented in this article is The Story of Beauty and The Story of Ugliness edited by Umberto Eco. Even the covers of these books show the contrast between men and women. How esthetic values build a feedback with sexual parity? Ugly men look at beautiful women – this patriarchal discrimination can’t be cancelled either by the parity of sex in The Story of Beauty, nor men who twice outnumber them in The Story of Ugliness. Also as the unfair sex they are prior sex: they humiliate themselves and elevate women

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Rozprawy

Referencje

 1. Izydor z Sewilli, Etymologia, XI, 25. Cyt. za U. Eco, Światło i barwa w średniowieczu, [w:] Historia piękna, red. U. Eco, przeł. A. Kuciak, Poznań 2007, s. 111.
 2. S. Jakóbczyk, Porównywanie (O procedurach naukowych filologii), Poznań 1990, s. 16.
 3. B. Johnson, Różnica krytyczna, przeł. M. Adamczyk, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2, s. 304
 4. U. Eco, Wprowadzenie, [w:] Historia piękna, red. U. Eco, przeł. A. Kuciak, Poznań 2007, s. 12.
 5. U. Eco, Światło i barwa w średniowieczu, [w:] Historia piękna, il. na s. 72, 115, 124, 193, 428
 6. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 1, Estetyka starożytna, Warszawa 1985, s. 82.
 7. G. de Michele, Nowy przedmiot, [w:] Historia piękna, s. 369, 372
 8. Historia brzydoty, red. U. Eco, przekład zbiorowy, Poznań 2007, s. 84.
 9. J. Wasilewski, Retoryka dominacji, Warszawa 2006, s. 35, 377.
 10. Feminizm jest polityczny. Z Toril Moi rozmawia Małgorzata Walicka-Hueckel, [w:] Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców, red. A. Nasiłowska, Warszawa 2009, s. 159.
 11. M. Hamera, Płeć dzieła sztuki? Dyskurs o sztuce z perspektywy kobiecego autorstwa, [w:] Dzieło sztuki z perspektywy kulturowej. Metody, dyskursy, narracje, red. S. Antkowiak, A. Burczak, Toruń 2008, s. 197-209.
 12. K. Arcimowicz, Ciało męskie w kulturze współczesnej, [w:] „Corpus delicji”. Rozkoszne ciało. Szkice nie tylko z socjologii ciała, red. E. Banaszak, P. Czajkowski, Warszawa 2010, s. 122-144
 13. A. Buczkowski, Społeczne tworzenie ciała. Płeć biologiczna i płeć kulturowa, Kraków 2005, s. 284-300.
 14. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przeł., oprac. A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002, s. 134-135.
 15. S. Dąbrowski, O panegiryku, „Przegląd Humanistyczny” 1965, nr 3, s. 105-106
 16. M. Uliński, Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno-społecznej, Kraków 2001, s. 311.
 17. J. Bajończyk, Czy się ośmielą? „Rzeczpospolita. Plus Minus” 2011, nr 32 (27–28.08), s. P13.
 18. J. Appleby, L. Hunt, M. Jacob, Powiedzieć prawdę o historii, przeł. S. Amsterdamski, Poznań 2000, s. 264.
 19. Słowo/Obraz. Almanach antropologiczny 3, red. G. Godlewski, A. Karpowicz, A. Mencel, P. Rodak, Warszawa 2010
 20. Projekt: ciało bez retuszu, „Kobieta” 2011, 23 (styczeń), s. 12; publikacja anonimowa.