Performatyzm albo koniec postmodernizmu (American Beauty)
PDF

Słowa kluczowe

performatyzm
postmodernizm
estetyka

Jak cytować

Eshelman, R. (2012). Performatyzm albo koniec postmodernizmu (American Beauty). Przestrzenie Teorii, (17), 245–283. https://doi.org/10.14746/pt.2012.17.13

Abstrakt

The presented text is a translation of the first chapter of Eshelman’s book Performatism, or the End of Postmodernism (2008). Its main thesis is based on the assumption that along with the exhaustion of postmodernism a new aesthetic paradigm emerges, namely – performatism. Deriving his project from a new notion of sign (grounded on the anthropological theory of ostensivity by Eric Gans) and the description of a crucial aesthetic device called ‘double framing’, Eshelman tracks down symptoms of the epochal change in literary and visual works as well as in movies and architecture. The text also lays foundation for new monist concepts of subjectivity, time and history.
https://doi.org/10.14746/pt.2012.17.13
PDF

Bibliografia

J. Derrida, Prawda w malarstwie, przeł. M. Kwietniewska, Gdańsk 2003, zwł. s. 45-96.

E.L. Gans, The scenic imagination. Originary thinking from Hobbes to the present day, Stanford University Press, Stanford 2007, s. 168

E.L. Gans, Signs of Paradox. Irony, Resentment and Other Mimetic Structures (Stanford University Press, Stanford 1997

E.L. Gans, Originary Thinking. Elements of Generative Anthropology (Stanford University Press, Stanford 1993

Chronicles of Love and Resentment [17.09.2012], nowy adres: <http://www.anthropoetics.ucla.edu/ views/Chronicles_home.cfm> [17.09.2012]

R. Girard, Rzeczy ukryte od założenia świata; fragment w tłumaczeniu M. Goszczyńskiej „Literatura na Świecie” 1983, nr 12, s. 74-182

J. Culler, On Deconstruction. Theory and Criticism after Structuralism (Cornell University Press, Ithaca 1982, s.96

M. Eliade, Sacrum i profanum. O istocie religijności, przeł. B. Baran, Warszawa 2008.

R. Girard, Rzeczy ukryte…, rozdział I, Mechanizm „kozła ofiarnego” fundamentemreligii, s. 74-108.

E. Goffman, Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia, przeł. S. Burdziej, Kraków 2010.

R. Collins, Theoretical Continuities in Goffman’s Work, [w:] Erving Goffman. Exploringthe Interaction Order, red. P. Drew, A. Wooton (Northeastern University Press, Boston 1988), s. 51.

E. Goffmann, Rytuał interakcyjny, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2006, s. 47-96

M. Mauss, Given Time, 1: Counterfeit Money, University of Chicago Press, Chicago 1992

J. Lacan, The Split between the Eye and the Gaze, [w:] The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis (Norton, New York 1981), s. 67-78

M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa1998, s. 191-220.

V. Pelevin, Buben nizhnego mira, [w:] Sochineniya w dvukh tomakh. Tom I. Buben Nizhnego Mira (Terra, Moscow 1996), s. 362-366.

W. Pelewin, Ontologia dzieciństwa, [w:] tenże, Kryształowy świat, przeł. E. Rojewska- Olejarczuk, Warszawa 2008, s. 109-123.

W. Pielewin, Samotnik i sześciopalcy, [w:] tenże, Omon Ra i inne opowieści, przeł. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2007, s. 243-299

M. Foucault, Herculine Barbin. Being the Recently Discovered Memoirs of a Nineteenth-Century French Hermaphrodite (Random House, New York 1980), s. xiii.

J. Butler, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, przeł. K. Krasuska, wstęp O. Tokarczuk, Warszawa 2008, s. 111-113.

J. Eugenides, Middlesex, przeł. W. Kurylak, Katowice 2004

O. Tokarczuk, Dom dzienny, dom nocny, Wałbrzych 1998.

M. Houellebecq, Cząstki elementarne, przeł. A. Daniłowicz-Grudzińska, Warszawa 2003.

J. Derrida, Marginesy filozofii, przeł. A. Dziadek, J. Margański, P. Pieniążek, Warszawa 2002, s. 47.

J. Derrida, Some Statements and Truisms about Neologisms, Newisms, Postisms, Parasitisms, and Other Small Seisms, [w:] The States of ‘Theory’. History, Art, and Critical Discourse, red. D. Carroll (Columbia University Press, New York 1990), s. 63-94

J. Derrida, No Apocalypse, Not Now (Full Speed Ahead, Seven Missiles, Seven Missives), „Diacritics” 1984, 2, s. 20-31

W.B. Michels, Kształt znaczącego. Od roku 1967 do końca historii, przeł. J. Burzyński, Kraków 2011, s. 275

S. Fish, Czy na tych ćwiczeniach jest tekst?, przeł. A. Szahaj, w: tenże, Interpretacja,retoryka, polityka, red. A. Szahaj, Kraków 2002, s. 59-80

G. Deleuze, Kino, przeł. J. Margański, Gdańsk 2008, 267, 268