„Wielka bitwa paryska”. O pierwszym francuskim wydaniu „Ferdydurke”
PDF

Słowa kluczowe

Gombrowicz
Ferdydurke
korespondencja
pisarz nowoczesny

Jak cytować

Rodak, P. (2013). „Wielka bitwa paryska”. O pierwszym francuskim wydaniu „Ferdydurke”. Przestrzenie Teorii, (20), 127–143. https://doi.org/10.14746/pt.2013.20.9

Abstrakt

This article presents the story of the first French edition of Witold Gombrowicz’s Ferdydurke. The novel was published in October 1958 by the Julliard publishing house. The article is based on letters that Gombrowicz exchanged with Constantin Jelenski, a Polish essayist living in Paris and a great promoter of his work, as well as on Gombrowicz’s publishing-related correspondence with Maurice Nadeau, René Julliard and Pierre Javet. The article shows that Gombrowicz was a writer who paid great attention not only to the form of his works, but also to the way in which they reached the reader. Therefore, he attempted to influence, as much as possible, the manner in which his books would be published. He sought to establish a new way of presenting the writer to the reader that would fall outside the rules and conventions of world literature. The article shows why he succeeded in Poland and Argentina, but not in France, where he did not have followers.
https://doi.org/10.14746/pt.2013.20.9
PDF

Bibliografia

W. Gombrowicz, Rozmowy z Dominique de Roux. Rkps. W: Witold Gombrowicz Archive, Beinecke Library, Yale University, GEN MSS 515, Box 18, foldery 654–661; Box 19, folder 662.

J. Jarzębski, Dziwna historia „Testamentu”, [w:] W. Gombrowicz, Testament. Rozmowy z Dominique de Roux, Kraków 2004.

W. Bolecki, Pierwszorzędne teksty drugorzędne, [w:] W. Gombrowicz, Varia 1. Czytelnicy i krytycy. Proza, reportaże, krytyka literacka, eseje, przedmowy, Kraków 2004.

W. Gombrowicz, Pisarz i pieniądze, [w:] tenże, Varia 3. List do ferdydurkistów. Wywiady, odpowiedzi na ankiety, listy do redakcji czasopism, Kraków 2004.

Ł. Garbal w książce „Ferdydurke”. Biografia powieści, Kraków 2010.

W. Gombrowicz, Ferdydurke, oprac. W. Bolecki, Pisma zebrane, wyd. krytyczne pod red. W. Boleckiego, J. Jarzębskiego, Z. Łapińskiego, t. 2, Kraków 2007.

P. Bourdieu, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, Kraków 2001.

W. Gombrowicz, [List do wydawnictwa Gallimard z 9 VI 1950], Witold Gombrowic Archive, GEN MSS 515, Box 4, folder 110.

J. Giedroyc, W. Gombrowicz, Listy 1950–1969, wybrał, wstępem i przypisami opatrzył A.S. Kowalczyk, Warszawa 2006.

M. Nadeau, [Paryż], [w:] R. Gombrowicz, Gombrowicz w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963–1969, przeł. O. Hedemann oraz M. Ochab, J. Juryś, W. Karpiński, J. Jarzębski, tekst polskiego wydania przejrzał J. Jarzębski, Krakow 2002.

W. Gombrowicz, Ferdydurke. Roman, traduit du polonais par Brone, preface de K.A. Jelenski, „Les Lettres nouvelles”, collection dirigee par Maurice Nadeau, Julliard Paris 1958.

R. Martin, [Tłumaczenie Ferdydurke], [w:] R. Gombrowicz, Gombrowicz w Argentynie. Świadectwa i dokumenty 1939–1963, przeł. Z. Chądzyńska, A. Husarska, Kraków 2004.

W. Gombrowicz, Ferdydurke, oprac. W. Bolecki, aneks I: Autoryzowane przekłady „Ferdydurke” oraz aneks II: Różnice pomiędzy tekstem polskim a przekładami „Ferdydurke” na hiszpański (1947) i francuski (1958) (lista).

W. Gombrowicz, Walka o sławę. Korespondencja, cz. II: K.A. Jeleński, F. Bondy, D. de Roux, układ, przedmowy J. Jarzębski, przypisy T. Podoska, M. Nycz, J. Jarzębski, tłum. listów z jęz. franc. I. Kania, Kraków 1998.

W. Gombrowicz, [List do Maurice’a Nadeau z 23 X 1958], Witold Gombrowicz Archive, GEN MSS 515, Box 8, folder 262.

W. Gombrowicz, Kronos, wstęp R. Gombrowicz, posłowie J. Jarzębski, przypisy R. Gombrowicz, J. Jarzębski, K. Suchanow, Kraków 2013.