Gombrowicz a polski film fabularny
PDF

Słowa kluczowe

Witold Gombrowicz
adaptacja filmowa
groteska
polski film fabularny

Jak cytować

Nowakowski, J. (2013). Gombrowicz a polski film fabularny. Przestrzenie Teorii, (20), 155–172. https://doi.org/10.14746/pt.2013.20.11

Abstrakt

This article presents the influence that Witold Gombrowicz’s work has had on Polish cinema. It covers several generations of directors, for example, Andrzej Munk (born in the 1920s), Roman Polański and Jerzy Skolimowski (born in the 1930) as well as Agnieszka Holland, Piotr Szulkin and Marek Koterski (born in the 1940s and 1950s), and discusses the topic of film adaptations of his books (Jerzy Skolimowski’s Ferdydurke and Jan Jakub Kolski’s Pornografia [Pornography]). The article shows that Polish cinema uses Gombrowicz’s works most of all by taking up the issue of life’s authenticity and inauthenticity as well as to demythologize Polish tradition and history. As for esthetics, it employs Gombrowicz’s favorite style, i.e. the grotesque.
https://doi.org/10.14746/pt.2013.20.11
PDF

Bibliografia

A. Kuharski, Improwizacje z nieboszczykiem: teatr Witolda Gombrowicza wkracza w 21 wiek, przeł. M. Kołakowska, [w:] Witold Gombrowicz – nasz współczesny, red. J. Jarzębski, Kraków 2010.

M. Jankun-Dopartowa, Gorzkie kino Agnieszki Holland, Gdańsk 2000.

E. Nurczyńska-Fidelska, Andrzej Munk, Kraków 1982.

M. Jankun-Dopartowa, Labirynt Polańskiego, Kraków 2000.

T. Lubelski, „Rysopis”, czyli wprowadzenie outsidera, „Kino” 1989, nr 11.

T. Sobolewski, Skolimowski w pułapce polskości, [w:] Jerzy Skolimowski, red. M. Żydowicz, Toruń 1998.

Z. Malić, „Trans-Atlantyk” Witolda Gombrowicza, przeł. J. Wierzbicki, [w:] Gombrowicz i krytycy, oprac. Z. Łapiński, Kraków 1984.

K. Kornacki, Inspiracje liturgią katolicką w twórczości Jerzego Skolimowskiego, [w:] tenże, Kino polskie wobec katolicyzmu (1945–1970), Gdańsk 2004.

T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Chorzów 2008.

M.P. Markowski, Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura, Kraków 2004.

Catherine, siostra Iwony. Z Agnieszką Holland rozmawia Maria Kornatowska, „Kino” 1997, nr 12.

B. Żurawiecki, Marek Koterski – Nie tym tonem, Miauczyński!, [w:] Autorzy polskiego kina, red. G. Stachówna, J. Wojnicka, Kraków 2004.

A. Marzec, Ze słowa na obraz. Lektury szkolne na ekranie, Kraków 1996.

M. Werner, A kto widział – ten trąba, „Kino” 1992, nr 7.

J. Nowakowski, Wobec Holokaustu – „Pornografia” W. Gombrowicza i „Pornografia” J.J. Kolskiego, [w:] O historyczności, red. K. Meller, K. Trybuś, Poznań 2006.

E. Pachowicz, Dwie „Pornografie” – Gombrowicza i Kolskiego, „Polonistyka” 2004, nr 10.