Adaptacja jako przekład intersemiotyczny
PDF

Słowa kluczowe

adaptacja filmowa
adaptator
montaż
rekonfiguracja
język ruchomych obrazów
przekład
intertekstualność

Jak cytować

Hendrykowski, M. (2013). Adaptacja jako przekład intersemiotyczny. Przestrzenie Teorii, (20), 175–184. https://doi.org/10.14746/pt.2013.20.12

Abstrakt

Film adaptation is carried out by means of montage. This process is based on adjusting the obtained material and piecing together fragments which will be used once again and which an adapter has taken from the original work. It is montage, i.e. a selection and combination of moving pictures, which constitutes a new textual whole which is equivalent to the prototype, that forms a semiotic basis for and the essence of the adaptation process. The term “translation” can only be used in reference to film adaptation when we do not deal with full identicalness, but rather with functional similarity which does not allow one to fully equate a linguistic translation with screen adaptation.
https://doi.org/10.14746/pt.2013.20.12
PDF

Bibliografia

M. Hopfinger, W laboratorium sztuki XX wieku. O roli słowa i obrazu, Warszawa 1993.

M. Hopfinger, Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Warszawa 1997.

Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Warszawa 2003.

Literatura i media po 1989 roku, Warszawa 2010.

J.S. Stawiński, Godzina „W”, Węgrzy, Kanał, Warszawa 1956.

M. Hendrykowski, Przekaz filmowy a język filmu, [w:] tenże, Język ruchomych obrazów, Poznań 1999.