Dokuczliwy skrzyp hermeneutycznego koła – komentarz do artykułu Andrzeja Szahaja
PDF

Słowa kluczowe

Interpretacja
konstruktywizm
intencja autora

Jak cytować

Szajnert, D. (2013). Dokuczliwy skrzyp hermeneutycznego koła – komentarz do artykułu Andrzeja Szahaja. Przestrzenie Teorii, (20), 207–217. https://doi.org/10.14746/pt.2013.20.14

Abstrakt

This essay is merely an additional commentary on the article entitled “Hirsch o interpretacji. Analiza krytyczna” (“Hirsch on interpretation. A critical analysis”). I do not focus here on Szahaj’s detailed objections to the concepts proposed by the author of Validity in Interpretation. I concentrate instead on the idea that forms the basis for such objections, i.e. radical, cultural interpretative constructivism. As a skeptical intentionalist, I cannot fully share his opinion and, therefore, I draw attention to views according to which the constructivist paradigm is becoming conventionalized and exhausted (especially in the humanities) and to the possible ways in which it can be overcome.
https://doi.org/10.14746/pt.2013.20.14
PDF

Bibliografia

M. Januszkiewicz, Siła i słabość hermeneutyki, „Teksty Drugie” 2012, z. 1-2.

M. Januszkiewicz, Wczytywanie (się) w tekst. O interpretacji transakcyjnej, „Teksty Drugie” 2012, z. 1-2.

D. Szajnert, Intencja autora i interpretacja – między inwencją a atencją (Teksty i parateksty), Łódź 2011.

A. Szahaj, Paradygmaty interpretacyjne a narodziny literaturoznawstwa postawangardowego, „Teksty Drugie” 2011, z. 6.

A. Szahaj, Paninterpretacjonizm, czyli nie ma niczego w tekście, czego by pierwej nie było w kontekście (odpowiedź krytykom), „Teksty Drugie” 1998, z. 4.

B. Tuchańska (Dlaczego prawda? Prawda jako wartość w sztuce,nauce i codzienności, Warszawa 2012.

E. Domańska, Wprowadzenie, [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, red. E. Domańska, Poznań 2010.

E. Domańska, Historia egzystencjalna, Warszawa 2012.

R. Nycz, Tekstowe doświadczenia, „Teksty Drugie” 2010, z. 1-2.