„Amadeusz”. Miloš Forman i Peter Shaffer
PDF

Słowa kluczowe

film
dramat
obraz
muzyka

Jak cytować

Choczaj, M. (2012). „Amadeusz”. Miloš Forman i Peter Shaffer. Przestrzenie Teorii, (18), 173–200. https://doi.org/10.14746/pt.2012.18.10

Abstrakt

The study is devoted to Miloš Forman’s film, a story about Mozart’s life, taken from Peter Shaffer’s drama. The author proposes a detailed analysis of Forman’s film as an autonomous work in the production of which the film was a medium. The film was an effect of collaboration between the author of the play and the director. The effect of the work is a film which is an example of a close connection of the form and the content – harmony between picture and music, which becomes almost one of the main characters. Individual compositions of Mozart form a network of motives closely connected with the visual aspect and make its sense deeper according to several rules of showing music as a part of the film medium, such as musical motives, explaining the music by the composer or music which uses media. Connecting the music and the aesthetics of the film make Amadeus a harmonious audio-visual performance.
https://doi.org/10.14746/pt.2012.18.10
PDF

Bibliografia

P. Shaffer, Amadeus. A Play, Hrsg. von Rainer Lengeler, Stuttgart 2006.

K. Kozłowski, Muzyka i film. „Amadeusz” Miloša Formana, [w:] Filmowa Akademia Młodych. Vademecum nauczyciela, red. K. Pawłowska, Poznań 2006, s. 77.

G. Krenn ,„Cool forever” – Mozarts Leben, Lieben und Leiden im bewegten Bild, [w:] Theater und Mozart, Hrsg. von B. Pelker, Heidelberg 2006, s. 215.

S. Leopold, Einleitung, [w:] Mozart. Handbuch, Hrsg. von S. Leopold unter Mitarbeit von J. Schmoll-Barthel und S. Jeffe, Kassel, Stuttgart–Weimar 2005, s.

M. Kurowska, Peter Shaffer’s Play „Amadeus” and its Film Adaptation by Miloš Forman, [PDF] <http://makuro.mak-sima.com/teksty/amadeus/amadeus.html> [dostęp: 17.02.2001], s. 7.

N. Mandelsztam, Mozart i Salieri, [w:] taż, Mozart i Salieri oraz inne szkice i listy, wybór, przekł. i kom. R. Przybylski, Warszawa 2000, s. 19-80.

M. Kakutani, How „Amadeus” Was Translated From Play to Film, „The New York Times” 1984 (16 sierpnia); <http://www.nytimes.com/packages/html/movies/bestpictures/ amadeus-ar2.html> [dostęp: 21.05.2011].

P. Shaffer, Postscript: The Play and the Film. In His Amadeus, London 1993, s. 109.

C.S. Stern, Shaffer, Peter (Levin), [w:] Contemporary British Dramatics, ed. by K.A. Berney, London 1994, s. 639.

H. Kamm, Milos Forman Takes His Cameras and „Amadeus” to Prague, „The New York Times” 1983 (29 maja), <http://www.nytimes.com/1983/05/29/movies/milos-foreman- takes-his-cameras-and-amadeus-to-prague.html> [dostęp: 22.05.2011].

Migawki prasowe, [w:] Filmowa Akademia Młodych. Vademecum nauczyciela, red. K. Pawłowska, Poznań 2005, s. 83-84.

A. Gwóźdź, Amadeusz, znaczy przez Boga umiłowany, „Kino” 1985, nr 5, s. 48.

A. Einstein, Mozart – człowiek i dzieło, przeł. A. Rieger, posłowie S. Jarociński, Kraków 1975, s. 229.

Ch. Wolff, Mozarts Requiem. Geschichte, Musik, Dokumente, Kassel i in. 20013, s. 71.

A. Kolb, Mozart, przeł. M.L. Kalinowski, Warszawa 1990, s. 236.

D. Boettger, Mozart, przeł. M. Dutkiewicz, Warszawa 2006, s. 111.

M. Flothuis, Mozarts Klavierkonzerte. Ein musikalischer Werkführer, München 1998, s. 103.

Amadeusz, reż. M. Forman, scen. P. Shaffer, zdj. M. Ondřiček, premiera: 6.09.1984.

K. Kozłowski, Mozart – Bergman: dwie uwertury do „Czarodziejskiego fletu”, [w:] Opera i dramat muzyczny. Szkice, red. tenże, Poznań 2006, s. 63 („Poznańskie Studia Operowe”, t. 7).

M. Flothuis, Mozarts Bearbeitungen eigener und fremder Werke, t. 2: Schriftenreihe der Internationalen Stiftung Mozarteum, Salzburg 1969, s. 116-117.