„Piekło edytora”, czyli o listach Witkacego do żony
PDF

Słowa kluczowe

Stanisław Ignacy Witkiewicz
Witkacy
Jadwiga Unrug
korespondencja
wydanie krytyczne

Abstrakt

Degler Janusz, „Piekło edytora”, czyli o listach Witkacego do żony [“The Editor’s
Hell”, or on Witkacy’s Letters to His Wife]. „Przestrzenie Teorii” 14. Poznań 2010, Adam Mickiewicz
University Press, pp. 13-32. ISBN 978-83-232-2210-1. ISSN 1644-6763.
S.I. Witkiewicz’s correspondence with his wife, Jadwiga née Unrug comprises 1278 letters, postcards,
picture postacards and telegrams, which were written from 21 March 1923 to 25 August
1939. This is an exceptional evidence of the complicated emotional bond of these two people,
whose marriage suffered difficult moments, but still stood the test of time. It is also an invaluable
source of information on Witkacy’s life and work and at the same time an authentic psychological
document showing the unusual personality of man and artist. Preparation of the critical edition of
the letters is an exceptionally complex task, performing of which can be metaphorically described
as going through “the editor’s hell”. The author discusses the most varied difficulties (“circles of
the hell”), which pile up before the editor of this correspondence.

https://doi.org/10.14746/pt.2010.14.1
PDF

Bibliografia

Zasady wydania, [w:] S.I. Witkiewicz, Dzieła zebrane, [Tom 19] Listy do żony (1923–1927), przygotowała do druku A. Micińska, opracował i przypisami opatrzył J. Degler, Warszawa 2005, s. 462-465

J. Degler, Witkacy się żeni, [w:] J. Degler, Witkacego portret wielokrotny. Szkice i materiały do biografii (1918–1939), Warszawa 2009, s. 154-171, 160, 263-242, 255-268., 312 - 322

Wspomnienia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu,[podała do druku A. Micińska], [w:] Spotkanie z Witkacym. Materiały sesji poświęconej tworczości Stanisława Ignacego Witkiewicza (Jelenia Gora, 2–5 marca 1979), opracowanie i redakcja J. Degler, Jelenia Gora 1979, s. 78.

A. Micińska, Autoportret „Alcoforado”. O korespondencji Stanisława Ignacego Witkiewicza, „NaGłos” 1992, nr 8; przedruk w taż, Istnienie Poszczegolne: Stanisław Ignacy Witkiewicz, oprac. J. Degler, Wrocław 2003, s. 274.

M. Skwara, Szczecińskie Witkacjana, Szczecin 1999, s. 7-13.

Une oeuvre inconnue de Witkacy: sa correspondance, “Cahier Witkiewicz”, Lausanne 1982, nr 4, s. 7-17.

H. Leszczyńska, W obronie M. i S. Flukowskich, „Życie Literackie”

, nr 49, s. 13.

S.I. Witkiewicz, Dzieła zebrane [Tom 19] Listy do żony..., (1923–1927), przygotowała do druku A. Micińska, opracował i przypisami opatrzył J. Degler, Warszawa 2005, s. 454-461.

A. Micińska, Z dziejow rodziny Witkiewiczow, „Pamiętnik Teatralny” 1985, z. 1-4; przedruk w: taż, Istnienie Poszczegolne. Stanisław Ignacy Witkiewicz, oprac. J. Degler, Wrocław 2003.

Z. Piasecki, Ród ludzi niespokojnych, szlachetnych, nierzadko wspaniałych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańcow Śląskich w Opolu” 1979, seria A: Filologia Polska XVII, s. 19-30.

Unrugowie herbu własnego, [w:] Złota księga szlachty polskiej przez Teodora Żychlińskiego, Poznań 1879, s. 337.

W. Kossak, Listy do żony i przyjaciół (1883–1942), wybór, opracowanie, wstęp, przypisy, indeksy K. Olszański, t. 1-2, Kraków–Wrocław 1985.

H. Micińska-Kenarowa, Długi wdzięczności, słowo wstępne Cz. Miłosz, Warszawa 2003.

Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 2004.

L. Długołęcka-Pinkwart, M. Pinkwart, Zakopane od A do Z,

Warszawa 1994.

L. Długołęcka-Pinkwart, M. Pinkwart , Zakopane. Przewodnik historyczny, Bielsko-Biała 2003.

Zakopane. Czterysta lat dziejow, red. R. Dutkowa, t. 1-2, Krakow 1991.

J. Degler, Witkacy w teatrze międzywojennym, Warszawa 1973.

E. Franczak, S. Okołowicz, Przeciw Nicości. Fotografie Stanisława Ignacego Witkiewicza, Krakow 1986.

S.I. Witkiewicz, Całuję Was gdzie chcecie. Listy do Leona i Władysławy Reynelow, z rękopisu podała do druku i opracowała M. Gamdzyk-Kluźniak, Warszawa 1997.

„W państwie duńskim Ejbolow”. Nieznana korespondencja Stanisława Ignacego Witkiewicza, wstępem opatrzył, opracował i podał do druku M.T. Pawlak, „Tworczość” 2007, nr 4, s. 95-104.

„Pańskie poglądy mam we krwi. O przyjaźni Witkacego z Hansem Corneliusem, [w:] J. Degler, Witkacego portret wielokrotny..., dz. cyt. s

Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885–1939. Katalog dzieł malarskich, oprac. I. Jakimowicz przy wspołpracy A. Żakiewicz, Warszawa 1990

J. Witkiewiczowa, Wspomnienia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu [podała do druku A. Micińska], [w:] Spotkanie z Witkacym. Materiały sesji poświęconej twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza (Jelenia Góra, 2–5 marca 1978), opracowanie i redakcja J. Degler, Jelenia Gora 1979, s. 100.

B. Michalski, Polemiki filozoficzne Stanisława Ignacego Witkiewicza, Warszawa 1979.

J. Witkiewiczowa, Wspomnienia..., dz. cyt., s. 101.

C. Judek, Witkacy o pisarzach w listach do żony, [w:] Powroty do Witkacego. Materiały sesji naukowej poświęconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi, Słupsk, 7–8 maja 2004, red. J. Tarnowski, Słupsk 2006, s. 287-310.

S.I. Witkiewicz, Marginalia filozoficzne, teksty: B. Michalskiego, P. Polita, Warszawa 2004.z 20 lipca 1939 roku.

W. Świda, Pojedynek ze stanowiska polityki kryminalnej, Wilno 1927;

B. Szyndler, Pojedynki, Warszawa 1987.

J. Poksiński, Rozprawa główna. Żymierski Michał. Biografia, „Palestra” 2000, nr 5/6, s. 88-103.

A. Pepłoński, Kontrwywiad II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów” w Knurowie w latach 1903–

, Knurow 1994 oraz „Skarboferm” 1922–1939. Związki polityki z gospodarką, Opole 2005.

Poszukiwanie pieniędzy, ukrytych przez uwięzionego bankiera Kwinto, „Kurier Poranny” 1932, nr 268.

Inicjator zbrodni krakowskiej Władysław Bobrzęcki – przed trybunałem,

„Ilustrowany Kurier Codzienny” 1934, nr 170.

B. Winawer, Roztwor profesora Pytla. Komedia w 3 aktach [Kraków 1921.

J. Tazbir, Edytorskie potknięcia, Gdańsk 1997.