Próba rekonstrukcji pierwotnej kolorystyki papierowego podłoża portretów Witkacego
PDF

Słowa kluczowe

S.I. Witkiewicz
Witkacy
portrety
rekonstrukcja komputerowa
oryginał

Jak cytować

Zgodzińska, B. (2010). Próba rekonstrukcji pierwotnej kolorystyki papierowego podłoża portretów Witkacego. Przestrzenie Teorii, (14), 197–202. https://doi.org/10.14746/pt.2010.14.9

Abstrakt

Zgodzińska Beata, Próba rekonstrukcji pierwotnej kolorystyki papierowego podłoża portretów Witkacego [An Attempt at Reconstruction of the Original Colour Scheme of the Paper Ground of Witkacy’s Portraits]. „Przestrzenie Teorii” 14. Poznań 2010, Adam Mickiewicz University Press, pp. 197-202. ISBN 978-83-232-2210-1. ISSN 1644-6763. In the years 2005–2006 at a Restoration Workshop of Muzeum Pomorza Środkowego [Museum of Central Pomerania] in Słupsk, Witkacy’s portraits were framed in a new passe partout and glass pane. Based on the photographs taken then of fragments on which the colour of the paper ground was preserved, a computer reconstruction of the original colour of the paper was made. Comparison of the portraits with their probable original versions allows to risk a claim that nowadays we have to do with totally different pictures. The colour of the paper has changed considerably, e.g. from its initial violet it has turned into grey-beige. Equally big changes can be observed between the reverse and the face. When framing the portrait, restorers found an unfinished portrait on the reverse. The examples presented in this work show how important for the knowledge of the artist and his work is drawing attention to a single work of art, which is best to study directly and not through its reproductions or studies on it.
https://doi.org/10.14746/pt.2010.14.9
PDF

Bibliografia

D. Szymczak, Eksponowanie pasteli Witkacego w świetle zaleceń konserwatorskich, [w:] Witkacy. Materiały sesji poświęconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi w 60. Rocznicę śmierci, (wrzesień 1999), red. A. Żakiewicz, Słupsk 2000, s. 209-220.

M. Wojtczak, Pastelowe „ujęcie formy” – „parę dość stosunkowo luźnych uwag o” konserwacji portretów pastelowych Firmy „S.I. Witkiewicz”, [w:] Witkacy..., dz. cyt., s. 221-237.

S. Wójcik, O początkach kolekcji Witkacego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz jej nieustannych problemach konserwatorskich, [w:] Witkacy. Życie i twórczość.

Materiały sesji poświęconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi z okazji 55. rocznicy śmierci (Muzeum Pomorza Środkowego Słupsk, 16–18 września 1994), red. J. Degler, Wrocław 1996, s. 97-101.

Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885–1939. Katalog dzieł malarskich, oprac. I. Jakimowicz przy współpracy A. Żakiewicz, Warszawa 1990

A. Żakiewicz, Witkacy (1885–1939), Warszawa 2006, s. 45

Jak żywa jest martwa natura? Przykłady martwych natur i scen animalistycznych w nowożytnej sztuce europejskiej, red. nauk. B. Purc-Stępniak, współpraca merytoryczna, red. B. Zgodzińska, Słupsk 2006, s. 45, katalog wystawy czasowej w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

O tym, co można odkryć po drugiej stronie obrazu..., oprac. B. Zgodzińska, red. E.Z. Zajelska, Słupsk 2004, katalog wystawy czasowej w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

J. Clair, Kryzys muzeów. Globalizacja kultury, Gdańsk 2009.